Gå direkt till innehållet

Puurakentajat låter bygga flervåningshus av massivt trä i Åbo centrum tillsammans med S-Bankens bostadsfond

2021-09-29

Puurakentajat Group Oy, som har specialiserat sig på byggande i massivt trä, låter bygga två flervåningshus av massivt trä i Slottsfältet i Åbo tillsammans med en bostadsfond som förvaltas av S-Bankens dotterbolag FIM Kapitalförvaltning Ab. Trähuset kommer att ha en sammanlagd yta på mer än 4 400 kvadratmeter och 58 lägenheter, affärslokaler i gatuplanet och en parkering för dem som bor i huset under gårdsbjälklaget. Portinvartija-husen i massivt trä är en fortsättning på flervåningshuset Lyhdynkantaja, som finns i samma kvarter och som Puurakentajat tidigare genomfört.

Puurakentajat har till FIM Bostad Specialplaceringsfond (S-Banken Bostad Specialplaceringsfond fr.o.m. den 7 oktober) sålt en helhet som omfattar de aktier som Puurakentajat tidigare förvärvat i As Oy Turun Linnanfältin Portinvartija, bolagets fastighet och projektutveckling.  Fonden vill för sin del bidra med positiva insatser i koldioxidhandavtrycket av bostadslösningar och byggmetoder.

Puurakentajat genomför projektet som en entreprenör med helhetsansvar. Då kan företaget på ett effektivare sätt utnyttja sin expertis på byggande i massivt trä i alla faser av ett byggprojekt och på så sätt garantera en hög kvalitet på arbetet.

För närvarande pågår den sista fasen i planeringen av byggprojektet. Schaktnings- och grundläggningsarbetena ska utföras före början av 2022. När det gäller trästommen börjar byggskedet enligt uppskattningar i mars 2022, och alla 58 nya lägenheter och affärslokalerna är flyttfärdiga under vintern 2022–2023.

”Nu är efterfrågan på träbyggande stor. Konsumenterna sätter allt högre värde på ekologiska och hälsosamma boendeformer. Massivt trä möjliggör byggande utan fuktspärr av plast. Dessutom har det den bästa kolbindningskapaciteten jämfört med andra byggmetoder, vilket är viktigt i bekämpningen av klimatförändringarna. Det aktuella kvarteret med tre flervåningshus som vi byggt av massivt trä i Åbo är också ett arkitektoniskt intressant, estetiskt komplex. Det första huset, Lyhdynkantaja, färdigställdes för ett par år sedan – de boende kunde flytta in före julen 2019”, säger Mikko Leino, verkställande direktör för Puurakentajat.

En bostadsfond som förvaltas av S-Bankens dotterbolag som samarbetspartner

”Såsom på andra tillväxtorter i Finland är efterfrågan på bostäder av hög standard stor i Åbo. Vi är nöjda med att vi kan underlätta bristen på bostäder genom att låta bygga nya klimatvänliga hyresbostäder av massivt trä”, säger Juho Santaharju, fondförvaltare inom S-Banken-koncernen.

För ledningen och övervakningen av projektet ansvarar Rakennuttajatoimisto HTJ Oy och huvudentreprenören är Oy Rakennuspartio. Schauman Arkkitehdit Oy ansvarar för huvudplaneringen, Puurakentajat Suunnittelu Oy för byggnadskonstruktionen och Puurakentajat Rakennus Oy för projektdelsentreprenaden när det gäller trästommen.

I projektet utnyttjas särskilda egenskaper hos massivt trä

Massivt trä har flera hälsofördelar. Det är ett naturmaterial som andas, varför det balanserar fuktigheten i rumsluften och därmed gör inomhusluften behaglig och hälsosam. Enligt undersökningar bidrar miljöer som är byggda av trä också bland annat till att minska stressen och förbättra koncentrationsförmågan.

Trämaterialet fungerar som kolsänka under byggnadens hela livscykel. Byggnader i trä har en lång livscykel och dessutom kan hela trämaterialet återvinnas.

I miljöministeriets mål för offentligt byggande läggs stort fokus på ökning av byggande i trä i syfte att bekämpa klimatförändringarna. Vår bebyggda miljö står för merparten av energiförbrukningen och utsläppen och har därför en avgörande roll. I byggnaderna används närmare 40 procent av all energi som förbrukas i Finland, och byggnaderna står för mer än 30 procent av utsläppen.

Mer information:

Mikko Leino, verkställande direktör, Puurakentajat Group Oy, tfn + 358 40 551 4055, mikko.leino@puurakentajat.fi

Juho Santaharju, fondförvaltare, S-Banken-koncernen, tfn +358 40 769 2252, juho.santaharju@s-pankki.fi