Gå direkt till innehållet

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bedömer att utsikterna för S-Bankens kreditbetyg är oförändrade

2021-08-25

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s behåller S-Bankens kreditbetyg oförändrat. Kreditbetyget är BBB/A-2 och utsikterna är stabila. 

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s (S&P) bedömer att utsikterna för S-Bankens kreditbetyg är oförändrade.  

Enligt S&P:s bedömning kommer banken allt närmare sina ägare tack vare ett företagsförvärv som offentliggjordes i juni och där S-gruppen köper LokalTapiola-gruppens och Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos andelar i S-Banken. Enligt kreditvärderingsinstitutets bedömning bidrar detta till att bankens produkter blir allt mer populära bland S-gruppens ägarkunder. 

I juli 2020 beviljade S&P S-Banken kreditbetyget BBB för långfristig upplåning och betyget A-2 för kortfristig upplåning. Då var utsikterna för kreditbetyget enligt S&P:s bedömning negativa eftersom de ekonomiska utsikterna för Finland den närmaste framtiden försvagats på grund av covid-19-pandemin. S&P höjde utsikterna för S-Bankens kreditbetyg till stabila i januari 2021, som en del av en höjning av utsikterna för banksektorn i Finland.  

Läs pressmeddelandet från S&P (pdf) 

Mer information: 
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken, pekka.ylihurula@s-pankki.fi, tfn 010 768 2100 

Eero Saloranta, direktör, Företagskunder och Treasury, S-Banken, eero.saloranta@s-pankki.fi, tfn 010 767 9375