Gå direkt till innehållet

Kan investeringar bidra till att lösa Finlands problem?

2021-10-01

S-Banken lanserar en fond-i-fond som påverkar miljön i näromgivningen, finländares hälsa och välfärd samt hållbarhetsunderskottet positivt – och som samtidigt siktar på att ge investerarna i fonden måttlig avkastning.

Hållbarhetsunderskott, långtidsarbetslöshet, miljöförstöring och ökad ojämlikhet är problem som berör många av oss.

I stället för att problemen åtgärdades i efterhand skulle det vara bra att förebygga dem. Den offentliga sektorns resurser är dock ofta så knappa att förebyggandet inte är möjligt.

”Den privata sektorn har förmåga och resurser att på ett smidigt sätt med ambition och nödvändig sakkännedom ta itu med hur problem kan förebyggas”, säger Samir Omar, Head of Interventions på S-Banken.

För att göra det lättare att ta itu med stora utmaningar i efterhand lanserar S-Banken en ny påverkansfond. Genom fonden kan privatpersoner nu också göra påverkansinvesteringar på samma sätt som stora professionella investerare tidigare kunnat göra.

I påverkansinvesteringar siktar ett privat kapital på både måttlig ekonomisk avkastning och mätbar samhällsnytta. På global nivå har påverkansinvesteringar redan gjorts för mer än 500 miljarder dollar.

”Investeringarna riktar sig alltid till verksamhet som ger samhällsnytta eller miljönytta. Dessutom har investeringarna alltid tydliga mätbara påverkansmål och ekonomiska avkastningsmål”, säger Omar.

Jani Kempas, direktör för påverkansinvesteringar på S-Banken, säger att han är glad över att investeringsprodukter som tidigare enbart tillhandahållits till storinvesterare nu också är tillgängliga för privatpersoner. En stor del av investeringarna i den nya fonden riktar sig till SIB-projekt där påverkan i möjligaste mån mäts mycket noggrant.

”Många S-Banken Private-kunder vill vara med om förändringen och har önskat en sådan produkt. Nu har vi kunnat tillgodose detta önskemål. Tidigare i år utsågs S-Banken för nionde gången till Finlands mest ansvarsfulla bank, och vi är stolta över att vi är föregångare inom påverkansinvesteringar i Finland”, säger Kempas.

Möjlighet att skapa något gott och att förtjäna bra

S-Pankki Vaikuttavuus I Ky är en fond-i-fond som förvaltas av S-Banken Kapitalfonder Ab. Fondens verksamhetsperiod är tolv år och fonden fokuserar på att främja följande tre påverkansteman: miljön i näromgivningen, finländares hälsa och välfärd samt hållbarhetsunderskottet.

Fondens investeringar riktar sig till verksamhet som ger samhällsnytta eller miljönytta. Dessutom har investeringarna alltid tydliga mätbara påverkansmål och ekonomiska avkastningsmål. Fondens mål är en måttlig avkastning på 6–7 procent per år. Avkastningen är ofta bunden till investeringarnas verifierade påverkan. Det är möjligt att bli fondinvesterare med en minimiinsättning på 50 000 euro via en särskild matarfond.

Mer information:
Samir Omar, Head of Interventions, påverkansinvesteringar, tfn 040 077 6608, samir.omar@s-pankki.fi

Jani Kempas, direktör, påverkansinvesteringar, tfn 050 074 8597, jani.kempas@s-pankki.fi

S-Pankki Vaikuttavuus I Ky

S-Pankki Vaikuttavuus I Ky är en fond-i-fond som investerar i impact investing-fonder förvaltade av S-Banken och andra fondförvaltare. Genom fonden kan institutionella investerare och erfarna privata investerare göra spridda påverkansinvesteringar.

Läs mer om fond