Gå direkt till innehållet

FIM har varit en del av S-Banken i hela åtta år

2021-05-10

I maj blir det åtta år sedan S-Banken meddelade att den förvärvar majoriteten i FIM, en föregångare i den finländska investeringsvärlden. Under årens lopp har duon sammansvetsats och lanserat många nya tjänster för finländska investerare.

Inom den finländska investeringsvärlden vändes ett nytt blad den 28 maj 2013 när S-Banken meddelade att den förvärvar majoriteten i FIM, grundat 1987.

I meddelandet där företagsförvärvet offentliggjordes betonade S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula att FIM och S-Banken har likartade värderingar. Bägge är ”finländska företag som arbetar på ett ansvarsfullt sätt och aktivt skapar mervärde för kunderna”.

De portföljförvaltare, privatbankirer och övriga investeringsexperter som övergått från FIM eller under åren anslutit sig bildar nu S-Bankens Förmögenhetsförvaltning.  I slutet av mars förvaltade affärsområdet kundtillgångar på 11,5 miljarder euro, vilket är en ökning på 41,9 procent jämfört med ett år tidigare.

”Samma värderingar styr vår verksamhet även i dag. Jag är glad över att Förmögenhetsförvaltningen har blivit en hörnsten för oss samtidigt som S-Banken har expanderat till en bank med komplett service för ägarkunderna”, säger Ylihurula.

Förmögenhetsförvaltningen tillhandahåller tjänster inom sparande och investering för privatkunder under varumärket S-Banken. Under varumärket FIM erbjuder affärsområdet Private Banking-tjänster och tjänster för institutionella investerare.

Efter att S-Banken och FIM förenade sina krafter har de lanserat flera banbrytande tjänster för finländska investerare. Tjänsten Överför Bonus till en fond (2013) och Finlands första mikrospartjänst Spararen (2018) har inspirerar finländarna att investera. Finlands första fond som investerar i gröna obligationer, FIM IG Green ESG (2018), förvärvet av Epiqus (2019), pionjär inom påverkansinvestering, och otaliga andra satsningar på ansvarsfulla investeringar har i sin tur stärkt S-Bankens ställning som den mest hållbara banken, enligt finländarna. Sommaren 2020 meddelade S-Banken att den förvärvar försäkringskoncernen Fennias kapitalförvaltnings- och fastighetsinvesteringstjänster. Samtidigt blev banken en av Finlands största fastighetskapitalförvaltare.

”Vår Förmögenhetsförvaltning är organiserad så att alla våra kunder via fonder drar nytta av det kunnande som våra investeringsexperter erbjuder institutionella investerare och Private Banking-kunderna. Jag är glad över att få leda affärsområdet när vi skriver nya blad i historien”, säger Hanna Porkka, verkställande direktörens ställföreträdare och vice verkställande direktör för Förmögenhetsförvaltningen på S-Banken.