Gå direkt till innehållet

FIM-bolagen byter namn och portföljförvaltningen koncentreras till S-Banken

2021-09-03

FIM-bolagen byter namn och inom koncernen S-Banken koncentreras portföljförvaltningen till S-Banken Abp. S-Banken övergår till att använda ett enhetligt varumärke, S-Banken, även inom kapitalförvaltningen. Ändringen kräver inga åtgärder av kunderna.

Den 2 september 2021 meddelade S-Banken att varumärket kommer att förnyas. En del av förnyelsen är att S-Banken övergår till att använda ett varumärke, S-Banken, även inom kapitalförvaltningen.

Genom förnyelsen får FIM-bolagen nya namn. De nya namnen gäller från och med den 1 oktober 2021. Samtidigt koncentreras portföljförvaltningen inom koncernen S-Banken till S-Banken Abp genom att den överförs från FIM Kapitalförvaltning Ab. Samma portföljförvaltare förvaltar även framöver investeringarna inom diskretionär kapitalförvaltning och fondinvesteringarna.

Tjänsterna och servicen för kunderna fortsätter som hittills efter ändringarna, och kundernas investeringar förvaltas av samma kapitalförvaltningsproffs som tidigare. Ändringarna påverkar inte kunderna och kräver inga åtgärder av dem.

Bolagens namn ändras som följer:

Bolagets nuvarande namn Bolagets nya namn
FIM Kapitalförvaltning Ab S-Banken Fondbolag Ab
FIM Kapitalfonder Ab S-Banken Kapitalfonder Ab
FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy S-Pankki Vaikuttavuussijoitukset Oy