Gå direkt till innehållet

Prisändringen som gäller S-Förmånskort Debit flyttas fram till början av oktober

2021-02-23

S-Förmånskort Debit blir avgiftsbelagt först från början av oktober i stället för april som meddelades tidigare. Genom att flytta fram datumet vill S-Banken försäkra sig om att alla kunder har tillräckligt med tid att byta sitt kort mot ett avgiftsfritt och mer mångsidigt S-Förmånskort Visa eller ett annat avgiftsfritt S-Förmånskort.

I januari meddelade S-Banken sina kunder att S-Förmånskort Debit av den gamla modellen som saknar chip och Visa-logo blir avgiftsbelagt den 1 april 2021. Prisändringen senareläggs emellertid och kortet blir avgiftsbelagt först den 1 oktober 2021.

”Vi har inte kunnat behandla meddelanden om uppsägning av S-Förmånskort Debit och beställningar av nya kort i så snabb takt som vi hade velat. Därför har vår kundtjänst överbelastats. Vi beklagar om detta orsakat olägenheter”, säger Marketta Lundell, S-Bankens produktgruppchef för kort.

”För att försäkra oss om att alla kunder har tillräckligt med tid att sköta sina kortärenden har vi beslutat att flytta fram prisändringen med ett halvt år. Det är alltså ingen brådska. Vi skickar mer ingående anvisningar i ett personligt brev eller meddelande på webbanken till alla de berörda kunderna”, fortsätter Lundell. 

De berörda kunderna har tid på sig till slutet av september att säga upp S-Förmånskort Debit och beställa ett nytt kort. För att sköta ärendet behöver kunden inte besöka en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt, utan det går bra att sköta ärendet exempelvis på webbanken eller med en blankett.

Prisändringen gäller bara S-Förmånskort Debit-kortet med föråldrad teknik som inte har erbjudits till nya kunder sedan 2012. I motsats till S-Förmånskort med Visa-logo har kunden inte kunnat betala med S-Förmånskort Debit förutom på S-gruppens egna serviceställen. S-Förmånskort Debit saknar chip och därför saknar kortet också en trygg kontaktlös betalningsfunktion.

Även om S-Förmånskort Debit-kortet inte längre erbjuds till nya kunder, kan de nuvarande användarna av S-Förmånskort Debit fortsätta att använda kortet för en månadsavgift på tre euro. Avgiften tas från och med 1 oktober 2021 ut från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet.

”Vi rekommenderar emellertid att de kunder som använder S-Förmånskort Debit övergår till att använda ett avgiftsfritt S-Förmånskort Visa med vilket de kan samla Bonus samt betala överallt i Finland, utomlands och på internet”, säger Lundell.

Ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll får alla S-Förmånskort Visa utan månads- och årsavgifter. Om kunden inte behöver någon betalfunktion på sitt S-Förmånskort, kan han eller hon välja ett S-Förmånskort Kontantkort som bara är avsett för att samla Bonus. Även kontantkortet är avgiftsfritt.

Mer information samt anvisningar om hur du säger upp S-Förmånskort Debit

 

S-Förmånskort Debit

   
 

S-Förmånskort Debit utan chip och Visa-logo som utgick ur sortimentet år 2012

 

Fyra olika S-Förmånskort för olika livssituationer

Det finns fyra olika avgiftsfria S-Förmånskort för olika livssituationer. Nedan finns bilder på de kortmodeller som används i nuläget:

S-Förmånskort Kontantkort

S-Förmånskort Kontantkort är ett S-Förmånskort med vilket du kan samla Bonus och utnyttja olika prisförmåner. Du kan inte betala med kortet. Läs mer on S-Förmånskort Kontantkort (S-Kanava)

   
 

 

S-Förmånskort Visa Credit/Debit

S-Förmånskort Visa Credit/Debit är ett kombinationskort som beviljas av S-Banken och som fungerar både som bankkort och som kreditkort. Då du använder kortets Debit-egenskap, dvs. betalar från bankkonto, debiteras inköpen direkt från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet. Då du använder kortets Credit-egenskap, dvs. betalar från kreditkonto, får du extra betalningstid och köpskydd.

Läs mer om S-Förmånskort Visa Credit/Debit

   

 

S-Förmånskort Visa Debit 

Med S-Förmånskort Visa Debit kan du ta ut kontanter och betala inköp i Finland, utomlands och på webben. Inköpen debiteras direkt från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet. Detta är ett utomordentligt sätt också för en yngre person att öva betalning. Åldersgränsen för S-Förmånskort Visa Debit är sju år.

Läs mer om S-Förmånskort Visa Debit

   

 

S-Förmånskort Visa Credit

S-Förmånskort Visa Credit är S-Bankens kreditkort, som ger dig längre betalningstid på dina inköp. När fakturan förfaller kan du välja att betala antingen en minimibetalning eller alla inköp på en gång. Ränta betalas bara på kreditsaldot på den andel som är obetald efter fakturans förfallodag. 

Läs mer om S-Förmånskort Visa Credit