Gå direkt till innehållet

Vid årsskiftet införs ändringar vad gäller identitetsbevis som godtas

2020-09-01

För styrkande av identitet på S-Banken krävs efter årsskiftet ett pass, identitetskort eller identifiering med S-mobil. Kontanter kan även tas ut med ett körkort av plast. Ändringen förbättrar säkerheten i bankärenden.


S-Banken är, som alla andra banker, skyldig att ha kännedom om och identifiera sina kunder. Gamla handlingar kan försvåra tillförlitlig identifiering bland annat på grund av gamla foton. FPA-kort med foto har inte beviljats sedan 2008 och de äldsta papperskörkorten är tiotals år gamla.

Genom att slopa användningen av gamla handlingar, som papperskörkort eller FPA-kort med foto, förbättrar vi säkerheten för våra kunder i hanteringen av bankärenden.

Från och med 1.1.2021 godtas följande av finländska myndigheter utfärdade handlingar som identitetsbevis på S-Bankens serviceställen:

  • identitetskort
    • Av identitetskort godtas även identitetskort för minderårig och identitetskort för utlänning.
    • Med tillfälligt identitetskort kan en ny kundrelation eller nya tjänster inte öppnas.
  • pass
    • Dessutom godtas körkort som utfärdats efter 1.10.1990 för att ta ut kontanter

Av identitetshandlingar som utfärdats av myndigheter i en annan stat godtas

  • identitetskort som godtas som resedokument utfärdat av en myndighet i EES-området, Schweiz eller San Marino
  • pass

Endast giltiga handlingar kan användas för att sköta bankärenden.

Du även kan identifiera dig med S-mobil när du sköter bankärenden på våra kundtjänstställen eller per telefon i vår kundtjänst. Elektronisk identifiering i till exempel S-mobil eller på webbanken kommer inte att ändras.

Ändringen gäller även kontantuttag och -insättningar i kassorna på S-gruppens verksamhetsställen. Uttag kan även framöver göras med körkort, men för insättningar behöver du ett giltigt pass eller identitetskort. Identifiering med S-mobil kan inte användas för identifiering i kassaärenden.

Du kan ansöka om ett identitetskort eller pass i polisens elektroniska ärendehanteringstjänst eller vid ett serviceställe för tillstånd. Ytterligare uppgifter om att ansöka om ett identitetskort eller pass finns på polisens webbplats. Om du inte har ett identitetskort eller pass och behöver ekonomiskt stöd för att ansöka om ett sådant kan du läsa mer på Folkpensionsanstaltens webbplats.

Läs mer om identifiering med S-mobil

Läs mer: Vilka identitetsbevis godtar S-Banken?