Gå direkt till innehållet

Vi skickar meddelanden om ändringar av villkor och servicetariffer – de dagliga banktjänsterna är avgiftsfria även framöver

2020-10-26

Under vintern ändrar vi vissa produkters och tjänsters prissättning och villkor. De uppdaterade servicetarifferna och villkoren träder i kraft 22.2.2021.

Ändringarna påverkar inte de avgiftsfria dagliga banktjänsterna. Hos oss får ägarkunderna och deras familjemedlemmar även i fortsättningen konto, S-Förmånskort Visa, webbankskoder och S-mobil gratis.

Under oktober–december skickar vi ett personligt meddelande på webbanken eller per brev till alla som ändringarna gäller. Till dem som får meddelandet på webbanken skickar vi dessutom en separat notis per e-post eller sms om det inkomna meddelandet. Vi ber dock aldrig kunder uppge bankuppgifter, till exempel PIN-kod, lösenord eller kortnummer, på internet eller per telefon. Ytterligare information om detta finns på vår webbplats.