Gå direkt till innehållet

Sms som tilläggsbekräftelse vid användning av kodtabell

2020-02-26

S-Banken förbättrar säkerheten vid användning av kodtabell ytterligare genom bekräftelse per sms, som skickas till kundens telefon vid bekräftelse av betalningar eller inloggning på webbanken. Tilläggsbekräftelse införs onsdagen den 26 februari.

Om du i framtiden loggar in på webbanken eller bekräftar betalningar med hjälp av kodtabellen, skickar vi en bekräftelsekod per sms till din mobiltelefon. Du kan bekräfta inloggningen eller betalningen med hjälp av koden. I övrigt fortsätter användningen av kodtabellen som hittills. Ingen sms-bekräftelse behövs vid identifiering med S-mobil.

I det inledande skedet används sms-bekräftelse varje gång du loggar in eller bekräftar betalningar på webbanken. Senare på våren införs sms-bekräftelse också bland annat för webbhandel, men sms-bekräftelse behövs inte nödvändigtvis varje gång.

Bekräftelsekoden som skickas till mobilen ökar säkerheten vid betalning och bankärenden, eftersom du utöver användarkoden, lösenordet och kodtabellen också behöver en fysisk enhet som du har i din besittning – det vill säga mobiltelefonen eller en annan enhet till vilken du kan ta emot sms. Smarttelefon är alltså inte nödvändig för att sköta bankärenden hos S-Banken.

Skulle du vilja logga in utan kodtabell, användarkod, lösenord och bekräftelsekod?

Genom att ladda ner gratisappen S-mobil i din telefon kan du bekräfta betalningar och logga in i tjänster som kräver bankkoder med fingeravtryck, en kod du själv har valt eller Face ID i iOS-telefoner med ansiktsigenkänning.

S-mobil som förenar S-Bankens och S-gruppens tjänster har redan över en miljon användare. S-Banken inför ingen separat kodkalkylator.

Se upp för nätfiskare som försöker komma över dina bankuppgifter

Du kommer väl ihåg att S-Banken aldrig någonsin ber kunderna uppge sina webbankskoder eller andra bankuppgifter per e-post eller genom att ringa kunden. Det bästa är att alltid logga in på webbanken med appen S-mobil eller att själv ange adressen till S-Bankens webbplats, www.s-banken.fi, i adressfältet i webbläsaren. Sms-bekräftelsen skickas och undertecknas alltid av S-Banken. Avsändarens nummer är inte synligt.

Mer information om nätfiske finns på sidan Säker hantering av bankärenden.

Behöver jag göra någonting?

Sms-bekräftelse införs automatiskt för alla kunder som använder S-Bankens kodtabell. När du loggar in på webbanken behöver du inte göra någonting annat än att på begäran ange telefonnumret till vilket bekräftelsekoden ska skickas i framtiden. Om du inte vill ta i bruk sms-bekräftelse, kan du identifiera dig och bekräfta betalningar med S-mobil.

Får jag framöver alltid ett sms då jag använder kodtabellen?

Sms-bekräftelse skickas till mobilen då du loggar in på webbanken eller bekräftar betalningar med hjälp av kodtabellen på webbanken. Sms-bekräftelse skickas däremot inte om du loggar in på andra tjänster som kräver webbankskoder, till exempel FPA:s eller Skatteförvaltningens webbplatser.

Hur anger jag vilket telefonnummer jag vill använda för sms-bekräftelse?

När du loggar in på webbanken med kodtabellen nästa gång, ber vi dig ange ett telefonnummer till vilket bekräftelsekoden ska skickas i framtiden.

Hur kan jag byta telefonnummer för sms-bekräftelsen?

Du kan ändra telefonnummer på webbanken under Inställningar – Ändra telefonnummer. Observera att telefonnumret som används för sms-bekräftelse inte ändras, om du uppdaterar telefonnumret i till exempel S-kanava. Numret ändras bara om du ändrar det på webbanken under Telefonnummer för sms-bekräftelser.

Fungerar sms-bekräftelse också utomlands eller med ett utländskt abonnemang?

Ja. Sms-bekräftelse fungerar på samma sätt som andra sms. Meddelandet skickas till telefonen, så länge som telefonen kan ta emot sms utomlands. Vid behov kan du fråga mer om mottagning av sms av din egen telefonoperatör.