Gå direkt till innehållet

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi: Trenden fortsätter – från konton till fonder

2020-10-20

Antalet investerare i blandfonderna fortsatte att öka stadigt även under tredje kvartalet. Antalet andelsägare i fonderna ökade med mer än 17 000 när privata hushåll sökte bättre avkastning på sina besparingar. Efter raset på grund av covid-19 uppmuntrar den snabba återhämtningen på investeringsmarknaden till att överföra medel från konton med nollavkastning till fonder. Framför allt aktietunga fonder är populära.

Under tredje kvartalet ökade antalet andelsägare i de finska blandfonderna med mer än 17 000, framgår det av S-Bankens rapport Rahastopörssi (PDF på finska), som kommer ut fyra gånger per år. Ökningen är större än under ett genomsnittskvartal de fem senaste åren.

Coronapandemin har garanterat att det har skett många olika vändningar på aktiemarknaden under året. Enligt Lippo Suominen, chefsstrateg på S-Banken, har trenden påmint honom om händelserna under de senaste 15 åren.

”Marknaden har liksom snabbspolats från den tidsperiod som föregick finanskrisen till denna dag. I våras övergick marknaden från en stor optimism till ett kraftigt ras och sedan i lika hög fart till ett snabbt uppsving”, säger Suominen.

Den senaste tiden har investerare inte enbart drabbats av kraftiga svängningar, utan de har också fått avkastning. Under de senaste tolv månaderna har blandfonderna avkastat i snitt drygt 1,2 procent. De senaste månaderna har avkastningen dock varit betydligt bättre än vad den var i våras när marknaden vände. Under tredje kvartalet 2020 steg blandfondernas värden i snitt med närmare tre procent.

Blandfonderna har på så sätt blivit allt mer populära i medvind för marknaden. I investerarflödena har det inte skett en likadan dramatik från ett uppsving till en djup svacka som i början av året, utan efterfrågan har blivit stabil. Under tredje kvartalet fick de finska blandfonderna ett större antal nya andelsägare än under ett genomsnittskvartal de senaste fem åren.

”Det totala antalet andelsägare är över 1,1 miljoner. Blandfonder är en viktig sparform för allt fler finländska hushåll”, summerar Suominen.

Aktietunga fonder ökar i popularitet

Många fondbolag tillhandahåller blandfonder med olika aktie- och räntevikter. Ju fler aktier en blandfond innehåller, desto större är den potentiella avkastningen och riskerna. Finländare har av hävd prioriterat blandfonder som har en låg risk och många ränteinvesteringar.

”Under den långa nedgången i räntorna avkastade dessa fonder med mycket måttlig risk”, säger Lippo Suominen, chefsstrateg på S-Banken.

Enligt Suominen kommer avkastningsutsikterna för de försiktigaste blandfonderna dock att sjunka till en relativt låg nivå, eftersom räntorna med låg risk har sjunkit till noll eller till och med under noll. Därför förutspår Suominen att det ska ske en övergång till blandfonder som innehåller flera aktieinvesteringar, om finländare vill få bättre avkastning.

”Redan nu kan vi se tecken på att blandfonderna med en stor aktieandel ökar i popularitet på de jämförelsebara räntetunga fondernas bekostnad”, säger Suominen.

I år har till exempel S-Bankens blandfonder som innehåller flest aktier, och som därigenom även gett bäst avkastning, samlat in den största volymen nya medel av investerarna, medan penningflödena till försiktigare aktietunga fonder har varit anspråkslösa.

Räntorna på bankkonton förväntas stanna på noll flera år framöver, och enligt investerarnas bedömningar ligger exempelvis centralbanksräntorna inom euroområdet på minus även efter fem år.

”Därför är många privata hushåll tvungna att fundera på vad de ska göra med pengar som finns på deras konton. I många fall är blandfonder det enklaste alternativet, men det är viktigt att komma ihåg skillnaderna mellan fondsparande och kontosparande. Fondernas avkastning beror på marknadsutvecklingen. Därför kan en fonds värde också sjunka under en kort period, såsom under raset på grund av covid-19 i våras. Å andra sidan har en sparare möjlighet att på lång sikt få avsevärt bättre avkastning från fonder än från kontosparande”, säger Suominen.

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi (PDF på finska)

Mer information:
Lippo Suominen, chefsstrateg, tfn 050 345 5692, lippo.suominen@s-pankki.fi

Så här börjar du fondspara

Vi tycker att alla ska ha möjlighet att få avkastning på sina pengar. Därför syftar vi till att fondsparande och placeringar ska vara så enkelt och förmånligt som möjligt. Du kan börja fondspara genom att överföra exempelvis en tia per månad till en fond. Det finns dock inget hinder för att placera ett större belopp på en gång. Läs mer om olika alternativ, välj sedan det alternativ som passar dig bäst och börja spara i tjänsten Spararen, på webbanken eller i S-mobil. Hos oss hittar du garanterat ett alternativ som motsvarar dina behov.

Så här börjar du spara