Gå direkt till innehållet

S-Banken förvärvar Fennias kapitalförvaltnings- och fastighetsinvesteringstjänster

2020-05-20

S-Banken utökar förmögenhetsförvaltningen genom ett företagsförvärv och blir samtidigt en av Finlands största fastighetskapitalförvaltare. De verksamheter som övergår från Fennia får en kraftigt växande finländsk ägare, vars andra hörnsten är förmögenhetsförvaltning. Fennia fokuserar på att utveckla sin kärnverksamhet allt mer och strävar efter att bli den mest kundnära aktören inom försäkringsbranschen i framtiden.

S-Banken fortsätter att satsa på kapitalförvaltningen och förvärvar försäkringskoncernen Fennias kapitalförvaltnings- och fastighetsinvesteringstjänster.

Vid företagsförvärvet blir affärsverksamheten i Fennia Kapitalförvaltning Ab och Fennia Fastigheter Ab som nu hör till Fenniakoncernen en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning. Affärsområdet tillhandahåller tjänster inom sparande och investering för privatkunder under varumärket S-Banken. Under varumärket FIM tillhandahåller affärsområdet tjänster för institutionella investerare och private banking-kunder.

"S-Banken började med kapitalförvaltning år 2013 genom att förvärva FIM. Sedan dess har vi målmedvetet satsat på affärsområdet och i nuläget förvaltar vi hundratusentals finländares investeringar genom våra fonder", säger S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula.

"Fennia har en enastående kompetens inom kapitalförvaltning och särskilt inom fastighetsinvesteringar och fastighetsfonder, som kommer att vara ett utmärkt komplement till våra nuvarande produkter och vår kompetens. Genom företagsarrangemanget blir vi en av Finlands största fastighetskapitalförvaltare", säger S-Bankens direktör för Förmögenhetsförvaltning Hanna Porkka.

"S-Banken-koncernen är en solid finländsk aktör och FIM en föregångare inom investeringsvärlden i Finland. Fenniakoncernen har haft ett nära samarbete med FIM redan i flera år", säger Fennias koncernchef och styrelseordföranden för Fennia Kapitalförvaltning Antti Kuljukka.

"Vi har en stark vision om att vi i framtiden kommer att vara den mest kundnära aktören inom försäkringsbranschen. För att förverkliga bolagets vision och strategi vill vi i framtiden fokusera allt mer på vår kärnverksamhet. Vi är mitt i vårt stora förnyelseprojekt, Framtidens Fennia. Genom att förnya oss kan vi svara på våra kunders, medarbetares och samarbetspartners behov i en föränderlig omvärld. Fennias kapitalförvaltning har varit framgångsrik och vuxit utmärkt under sin nästan tioåriga historia och därför kan vi vara stolta. Nu har S-Banken och FIM en utmärkt möjlighet att ytterligare utveckla den verksamhet som övergår från oss", fortsätter Kuljukka.

"Fastighetsinvesteringar är ett av sektorns snabbast växande delområden. Tack vare företagsförvärvet kan vi ännu bättre svara på kundernas behov och komplettera våra tjänster för både nuvarande och nya kunder", säger Hanna Porkka.

I de bolag som förvärvas av Fennia arbetar cirka 40 proffs och en stor del av dem överförs som gamla arbetstagare till S-Banken. Resten av personalen stannar kvar i Fenniakoncernen.

S-Bankens Förmögenhetsförvaltning förvaltade i slutet av fjolåret kundtillgångar om 9,1 miljarder euro och nettoteckningen i S-Banken- och FIM-fonderna var fjärde störst på marknaden. Genom förvärvet överförs kundtillgångar om 2,1 miljarder euro till S-Banken för förvaltning.

För att förvärvet ska kunna genomföras krävs godkännande av myndigheterna.

Innan förvärvet genomförs slutgiltigt fortsätter bolagens affärsverksamhet och kundtjänst som vanligt. Fusionen förutsätter inga åtgärder av kunderna och vi kommer att informera kunderna om processens olika skeden.

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken, +358 10 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi
Hanna Porkka, direktör, Förmögenhetsförvaltning, S-Banken, +358 50 596 1150, hanna.porkka@s-pankki.fi
Antti Kuljukka, koncernchef, Fenniakoncernen, +358 40 840 0066, antti.kuljukka@fennia.fi