Gå direkt till innehållet

S-Banken Ab blir publikt aktiebolag

2020-11-19

S-Banken Ab omvandlas från ett privat till ett publikt aktiebolag den 19 november 2020. Samtidigt byter banken namn till S-Banken Abp.

Tjänsterna och servicen för S-Bankens kunder fortsätter som hittills efter firmabytet. Ändringen påverkar inte kunderna och kräver inga åtgärder från deras sida. Till grund för omvandlingen till publikt aktiebolag ligger ett projekt som S-Banken tidigare har lanserat, där målet är att förbättra konkurrenskraften i bankens upplåning och därigenom verksamhetsförutsättningarna.

"För att vi framöver ska kunna erbjuda våra kunder ännu bättre service och trygga vår tillväxt vill vi diversifiera våra upplåningskällor. Jag är glad över att projektet går framåt", säger Pekka Ylihurula, vd för S-Banken.

Som en del av projektet inleder S-Banken hypoteksbanksverksamhet och undersöker möjligheterna att använda obligationer som en finansieringskälla. Som publikt aktiebolag har S-Banken möjlighet att erbjuda obligationer som föremål för handel.

"Att inleda hypoteksbanksverksamhet och byta bolagsform är en naturlig fortsättning på det internationella kreditbetyg som vi offentliggjorde i somras", säger S-Bankens vd Pekka Ylihurula.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's (S&P) offentliggjorde S-Bankens kreditbetyg BBB för långfristig upplåning i juli. Kreditbetyget för kortfristig upplåning är A-2.
S-Banken ägs av S-gruppen, LokalTapiola och Elo, och omvandlingen till publikt aktiebolag har ingen inverkan på ägarna.

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken, pekka.ylihurula@s-pankki.fi, tfn 010 768 2100

Eero Saloranta, direktör, Företagskunder och Treasury, S-Banken, eero.saloranta@s-pankki.fi, tfn 010 767 9375