Gå direkt till innehållet

Fondernas årsredovisning 2019 har offentliggjorts

2020-04-03

År 2019 uppgick nettoteckningarna i S-Banken- och FIM-fonderna till 420,1 miljoner euro (30,3). Nettoteckningarna i S-Banken- och FIM-fonderna var fjärde störst på marknaden.

År 2019 var ett bra år för S-Banken- och FIM-fonderna samt för S-Banken-koncernens förmögenhetsförvaltning, som ansvarar för att tillhandahålla koncernens kapitalförvaltningstjänster, sköta kundrelationerna och utveckla verksamheten.

År 2019 uppgick nettoteckningarna i S-Banken- och FIM-fonderna till 420,1 miljoner euro (30,3). Tillväxten drevs framförallt av ett livligare intresse bland institutionella investerare.

Fondernas årsredovisning 2019