Gå direkt till innehållet

EAB:s fond köper tre fastigheter som förvaltas av S-Banken

2020-12-18

Fastighetsutvecklingsfonden Elite Finland Value Added Fund II Ky köper tre fastigheter som förvaltas av S-Bankens dotterbolag Fennia Fastigheter Ab som tillhandahåller fastighetsledningstjänster. Den skuldfria köpesumman är 11 miljoner euro.

Säljaren är försäkringskoncernen Fennia, till vilken S-Bankens dotterbolag tillhandahåller lednings- och förvaltningstjänster för fastighetsportföljen. S-Banken köpte Fennia Fastigheter på sommaren och bolaget har varit en del av S-Bankens förmögenhetsförvaltning sedan början av augusti.

De fastigheter som Elites fastighetsutvecklingsfond har köpt är lager-, småindustri- och affärsfastigheter. De finns i Helsingfors och Jyväskylä. Fastigheterna byggdes 1989–2012 och deras sammanlagda yta är cirka 8 600 kvadratmeter.

"En svag återhämtning kan skönjas på marknaden, vilket även denna affär är ett tecken på. Vi är glada att se att det finns aktiva aktörer även under osäkra tider. Det visar att fastighetsmarknaden fungerar", säger fastighetsinvesteringschef Harri Oravainen på Fennia Fastigheter.

Fennia Fastigheter utvecklar fastighetsinvesteringsobjekt samt tillhandahåller tjänster inom fastighetsledning och -utveckling för sina kunders fastighetsinvesteringsportföljer. Dessutom skapar och förvaltar bolaget fastighetsinvesteringar av joint venture-typ.

Mer information:
Harri Oravainen, fastighetsinvesteringschef, Fennia Fastigheter Ab, tfn 041 539 3985, harri.oravainen@fim.com