Gå direkt till innehållet

S-Bankens halvårsrapport 1.1–30.6.2019: Utmärkt resultat, rekordmycket bostadslån

2019-08-06

Början av året förlöpte mycket starkt för S-Banken. Den kraftigt förbättrade lönsamheten backades upp av efterfrågan på produkter och tjänster som var livligare än väntat.

S-Banken-koncernen gjorde ett starkt resultat i januari–juni. Resultatet backades upp av att efterfrågan på centrala produkter, såsom lån, betalkort och fonder, var större än väntat.

"Ett stort tack för resultatet går till våra kunder som för allt flera vi i dag är den viktigaste banken.. I början av året fokuserade vi också mycket på att förbättra lönsamheten, vilket bidrog till det utmärkta resultatet", säger S-Bankens vd Pekka Ylihurula.

"Vår verksamhet fokuserar på att erbjuda våra kunder lättanvända och nyttiga tjänster. Den förbättrade lönsamheten ger oss en bra grund utifrån vilken vi kan förbättra våra tjänster ytterligare. Dessutom stärker detta vårt kapital och säkerställer att vi kan växa framöver trots den strängare regleringen av sektorn."

De totala intäkterna ökade med 10,0 procent från året innan till 82,2 miljoner euro (74,5), då både räntenettot och nettoprovisionsintäkterna steg avsevärt. Rörelsekostnaderna sjönk med 4,3 procent.

"Vårt rapporterade resultat tredubblades nästan i början av året. Detta visar att vi kan göra resultat också i en svår marknadsmiljö, även om vi erbjuder alla ägarkunder konto, kort och bankkoder avgiftsfritt", säger Ylihurula.

Den jämförbara rörelsevinsten steg till 16,0 miljoner euro (9,3). Resultatet rapporteras nu för första gången enligt IFRS-bokföringsstandarderna i stället för de tidigare FAS-bokslutsnormerna, enligt vilka det rapporterade resultatet för januari–juni i fjol var 6,1 miljoner euro. Kapitaltäckningsgraden förbättrades till 16,4 procent (15,9).

S-Bankens bostadslånestock ökade med 19,0 procent från året innan, vilket var nytt rekord. Bostadslånemarknaden i Finland ökade med 2,0 procent om året. I januari–juni ökade bankens andel av de finansiella institutens beviljade bostadslån till 19,4 procent (14,5). Under första halvåret ökade bostadslånestocken åtta gånger snabbare än marknaden.

Det förvaltade kapitalet ökade med 25,3 procent till 8,5 miljarder euro (6,8), och S-Bankens och FIMs fonder var på tredje plats när det gäller nettoteckningar (223,7). På hela marknaden landade nettoteckningarna 970,1 miljoner euro på minus.

"Vår ökade marknadsandel visar att finländarna litar på vår expertis, och de fonder som vi förvaltar har nu tredje mest andelsägare på marknaden", berättar Ylihurula.

S-Banken fokuserar på ansvar. Under första halvåret stärkte S-Banken sin ställning som en ledande aktör inom påverkansinvesteringar i Finland genom ett företagsförvärv. På marknaden lanserades också en ny kostnadseffektiv aktiefond, som kombinerar de två starkaste trenderna inom placeringar under de senaste åren: passiva och ansvarsfulla investeringar.

Kontaktlösa betalningar med S-Förmånskort Visa ökade ytterligare efter att betalningsgränsen höjdes till 50 euro. I slutet av juni betalades 57,2 procent av alla köp kontaktlöst, medan motsvarande andel året innan var 45,3 procent.

"Våra kunder har också varit nöjda med kortens nya utseende, som gjorde S-Förmånskort Visa till Finlands första betalkort med lodrät layout", berättar Ylihurula.

Kunderna har hittat den nya appen S-mobil som förenar S-Bankens och S-gruppens tjänster. Appens nya egenskaper består av tjänsten Mina inköp, som visualiserar den personliga penninganvändningen, och Spararen, Finlands första mikrospartjänst. Med hjälp av Spararen kan man överföra en euro till en fond för varje kortbetalning och till exempel Bonus på inköp inom S-gruppen.

"Under första halvåret översteg antalet användare av Spararen 13 000, och 67 procent av dem investerar en euro för varje kortbetalning."

S-Bankens nyckeltal 1–6/2019 1–6/2018 Ändring, %
insättningar, md € 5,8 5,2 10,0
kreditstock, md € 4,5 3,9 14,5
förvaltat kapital, md € 8,5 6,8 25,3
       
intäkter totalt, M€ 82,2 74,5 10,3
    räntenetto 38,2 36,2 5,5
    nettoprovisionintäkter 32,0 30,3 5,6
rörelsevinst, M€ 16,0 9,3 72,0
avkastning på eget kapital 5,4 % 3,4 %  
       
kapitaltäckningsgrad  16,4 % 15,9 %  

 

S-Banken har övergått till att iaktta IFRS-standarderna i koncernrapporteringen 1.1.2019. I tabellen visas siffrorna för jämförelseperioden som IFRS-siffror.

Ytterligare information:

Pekka Ylihurula, vd, S-Banken, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Bankens halvårsrapport 2019 (pdf på finska)