Gå direkt till innehållet

S-Bankens förmögenhetsförvaltning flyttar in i nya lokaler i Helsingfors

2019-02-12

S-Banken koncentrerar förmögenhetsförvaltningen till Helsingfors. De nya lokalerna som tas i bruk i mars kommer att inhysa över hundra placeringsexperter. Samtidigt avyttrar FIM sin filial i Sverige. 

S-Bankens förmögenhetsförvaltning fortsätter att utveckla verksamheten och flyttar in i nya lokaler i Helsingfors centrum.

Förmögenhetsförvaltningens nya lokaler är belägna på sjätte och sjunde våningen i Epicenter-huset vid Mikaelsgatan 9 i Helsingfors stadskärna. Det nya kontoret öppnar dörrarna i mars. Den nya adressen kommer att inhysa över hundra placeringsexperter, som bildar förmögenhetsförvaltningens kärna.

Förmögenhetsförvaltningen tillhandahåller tjänster inom sparande och investering under två varumärken. S-Banken erbjuder förmögenhetsförvaltning för hela befolkningen, och privatbanken och kapitalförvaltaren FIM betjänar i sin tur förmögna privatkunder och institutioner.

Samtidigt avyttrar FIM sin filial i Sverige som har fokuserat på främst institutionella kunder. Kontoret i Stockholm stängs senare på våren.

Framöver betjänas kunderna hos filialen i Sverige och alla institutionella kunder i Helsingfors. I Finland fortsätter tjänsterna för Private Banking-kunderna som förr, och FIMs kontor betjänar även framöver i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Åbo och Jyväskylä.

Mer information:

Hanna Porkka, direktör, förmögenhetsförvaltning, S-Banken, hanna.porkka@s-pankki.fi, tfn 010 768 2100
Lea Jääskeläinen, direktör, institutioner, FIM, lea.jaaskelainen@fim.com, tfn 040 543 4237