Gå direkt till innehållet

S-Bankens ekonomiska prognos: Hyfsad tillväxt i sikte – många funderar nu på att spara

2019-03-07

De globala, ekonomiska utsikterna har blivit mörkare och osäkerheten har ökat. Trots risker är det ekonomiska sentimentet dock i flera länder minst måttlig, bedömer chefsekonom Timo Hirvonen på S-Banken. Tillväxten i Finland stöds av hushållens konsumtion.

Utsikterna för Finlands ekonomi för 2019 är måttliga. Enligt S-Bankens nya ekonomiska prognos (på finska) växer Finlands ekonomi med 1,6 procent i år och med 1,4 procent 2020.

”Den ekonomiska tillväxten stöds av hushållens konsumtion. Löneförhöjningarna och den ökade sysselsättningen stöder hushållens köpkraft och konsumtion medan investeringarna och exporten utvecklas moderat”, säger chefsekonom Timo Hirvonen på S-Banken.

Hirvonen påpekar att hushållen inte konsumerar alla sina inkomster och att konsumentbarometern visar att det finns många finländare som nu funderar på att börja spara. Enligt S-Bankens prognos stiger den nuvarande negativa spargraden inom samhällsekonomin etappvis under 2019–2020.

”Särskilt invånare i huvudstadsregionen anser att det nu är en mycket lämplig tid att börja spara. Det är något oväntat att ivern att börja spara också har ökat avsevärt i norra Finland. I nuläget verkar det som om Finlands ivrigaste sparare bor inom Ring III, Uleåborg och Lappland”, säger Hirvonen.

Lugn utveckling på bostadsmarknaden

Enligt S-Bankens prognos kommer bostadsmarknaden att utvecklas lugnt och prisskillnaderna mellan olika områden utvecklas som förr. Prisuppgången bromsas av att bostadsutbudet är stort.

De låga räntorna och centralbankernas U-sväng vad gäller åtstramning av penningpolitiken är en garanti för fortsatt hyggliga tider för bostadsgäldenärer. Enligt Hirvonens bedömning kommer Europeiska centralbanken att skjuta upp höjningen av styrräntan till 2020 och Euriborräntorna, som är populära i bostadslån, kommer inte att stiga särskilt kraftigt.

”Under innevarande årtionde har finländarna fått åtnjuta möjlighet till bolåneräntor som är lägst inom euroområdet. Denna omständighet kommer inte att förändras särskilt fort”, säger Hirvonen.

Oklara utsikter för världsekonomin

Enligt S-Bankens prognos avtar tillväxten i världsekonomin till 3,4 procent i år. År 2020 växer den globala ekonomin med 3,2 procent. Tillväxten bromsas upp av den finansiella åtstramningen, importtullarna och den politiska osäkerheten.

En ökad protektionism och en politisk osäkerhet utgör de största riskerna för utsikterna för världsekonomin. Dessutom försvåras världshandeln och världsekonomin av importtullarna. I Europa utgör den italienska regeringens ekonomiska politik den största politiska risken. Utsikterna för Storbritannien förmörkas i sin tur av brexit. Om de importtullar på bilar som USA:s president Donald Trump har planerat infördes, skulle det påverka den ekonomiska tillväxten inom euroområdet mycket negativt.

”Man har varit orolig för att den amerikanska centralbanken (Fed) skulle höja räntan för mycket och för att höjningen skulle medföra en lågkonjunktur i USA, men den oron har dessbättre minskat”, säger Hirvonen och berättar att han även har upptäckt andra positiva signaler.

”Den senaste tiden har det funnits tecken på att parterna kan hitta sådana lösningar på brexitfrågan respektive handelskriget mellan USA och Kina som kan förbättra de ekonomiska aktörernas förtroende och främja den ekonomiska utvecklingen.”

Läs S-Bankens ekonomiska prognos (på finska)

Mer information:
Timo Hirvonen, chefsekonom, S-Banken, tfn 040 549 2476, timo.hirvonen@s-pankki.fi