Gå direkt till innehållet

S-Banken förtydligar sin organisationsstruktur

2019-03-07

S-Banken förnyar sin organisationsstruktur och sina funktioner. Genom omorganiseringen koncentreras bankens verksamhet allt mer kring de två affärsenheterna bankverksamhet och förmögenhetsförvaltning. Målet är att bygga upp en organisation som hjälper S-Banken att betjäna sina kunder både snabbare och mer effektivt än tidigare. I samband med omorganiseringen inleds samarbetsförhandlingar.

Hösten 2018 delades S-Bankens affärsverksamhet in i två grundläggande funktioner: bankverksamhet och förmögenhetsförvaltning. Samtidigt koncentrerades stödfunktionerna för affärsverksamheten till dessa två affärsenheter. S-Banken fortsätter arbetet med att förtydliga sin organisationsstruktur för att den på bästa möjliga sätt ska hjälpa banken att nå sina mål.

”Vårt mål att fokusera allt mer på vår kärnverksamhet. Vi stärker affärsfunktionerna ytterligare och koncentrerar de koncernövergripande funktionerna till egna enheter”, säger S-Bankens vd Pekka Ylihurula.

Syftet med omorganiseringen är att förtydliga ansvarsområdena, avlägsna överlappande funktioner och ändra organisationsstrukturen så att den i större omfattning utgår från affärsverksamheten. Genom ändringarna eftersträvas också att förbättra S-Bankens lönsamhet och säkerställa en effektiv, smidig och enhetlig verksamhet i hela organisationen.

”Vårt mål är att vara en ännu bättre samarbetspartner till våra över tre miljoner kunder. Vi vill till exempel säkerställa avgiftsfria dagliga banktjänster, dvs. konto, kort och bankkoder, även framöver. Detta kräver en flexibel, effektiv verksamhet i hela organisationen”, säger Ylihurula.

På grund av organisationsförnyelsen inleds samarbetsförhandlingar på S-Banken den 7 mars 2019. Samarbetsförhandlingarna berör 620 personer. Under det sex veckor långa samarbetsförfarandet förs förhandlingar om omorganisering av funktioner och uppgifter. Enligt S-Bankens bedömning kan förhandlingarna leda till att högst 50 personer sägs upp.

S-Bankens samarbetsförhandlingar påverkar inte de tjänster som erbjuds kunderna.

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi