Gå direkt till innehållet

Finansinspektionen har påfört S-Banken påföljdsavgift

2019-12-18

Enligt Finansinspektionen fanns det brister i S-Bankens processer för kundkontroll åren 2014–2017. S-Banken utvecklar ständigt sina rutiner i fråga om uppgifterna om kundkontroll. Bankens kunder har inte påverkats negativt av bristerna i processerna.

Den 13 december 2019 påförde Finansinspektionen S-Banken en påföljdsavgift på 980 000 euro för brister i processerna för kundkontroll. Dessutom har FIM Kapitalförvaltning Ab, som ingår i S-Banken-koncernen, fått en offentlig varning. Enligt Finansinspektionen fanns det brister i bolagets processer gällande kundkontroll och riskbaserad bedömning 2014–2017.

"Processerna för kundkontroll är viktiga med tanke på hela branschens trovärdighet, och därför ser vi mycket allvarligt på detta. Finansinspektionens beslut gäller brister i processerna. S-Banken misstänks inte för penningtvätt", säger Jussi Sokka, direktör för juridiska ärenden på S-Banken.

"Även om vi inte till alla delar är av samma åsikt som Finansinspektionen godtar vi beslutet. Enligt vår uppfattning är till exempel risken för penningtvätt avsevärt mycket mindre i fråga om sådana kunder som har konto i S-Banken enbart för att samla Bonus", säger Sokka.

S-Banken hade på eget initiativ åtgärdat sina processer redan före Finansinspektionens granskning och utvecklar ständigt sina rutiner för kundkontroll i fråga om sina 3,1 miljoner kunder. En transparent genomgång av rutinerna gjordes tillsammans med tillsynsmyndigheterna i branschen även under granskningsperioden.

S-Bankens kunder har inte påverkats negativt av omständigheterna.

Mer information:

Jussi Sokka, direktör för juridiska ärenden, S-Banken, tfn 010 767 9058