Gå direkt till innehållet

Användningen av kodtabellerna fortsätter tills vidare

2019-08-08

Användningen av kodtabellerna för S-Bankens webbank fortsätter tills vidare. Vi förbättrar dock säkerheten vid användningen av tabellerna. Du har redan nu tillgång till identifiering med S-mobil, i vilken du kan identifiera dig med till exempel användarkod eller fingeravtryck.

Det nya betaltjänstdirektivet, det vill säga PSD2, medför ändringar på flera olika delområden inom bankverksamheten.

De förändringar som kunden kommer att märka av tydligast gäller identifiering i banktjänsterna. I praktiken innebär detta att det vid sidan av de nuvarande kodtabellerna kommer att finnas mer informationssäkra autentiseringssätt.

S-Banken utreder för närvarande flera alternativ som ska göra det säkrare att identifiera sig i framtiden. Vi meddelar om ändringar i användningen av kodtabellerna i god tid.

Observera att du redan nu kan börja använda identifiering med S-mobil för att logga in på webbanken och för att identifiera dig. Identifiering med S-mobil är ett smidigare och säkrare sätt att identifiera sig. Dessutom uppfyller identifieringen de nya kraven.

Identifiering med S-mobil fungerar som en kodapp och du behöver inte längre kodtabellen vid inloggning. Du kan logga in med fingeravtryck, med en kod som du själv har valt eller med Face ID i iOS-enheter som har ansiktsigenkänning.

Logga in på webbanken med hjälp av identifiering med S-mobil genom att först öppna S-mobil och därefter gå till webbankens inloggningssida. På webbankens inloggningssida loggar du in genom att antingen ange din användarkod eller läsa av den QR-kod som visas på datorskärmen med din telefon.

Börja använda S-mobil genom att först ladda ner appen från appbutiken på din telefon.

Se upp för bedrägerimeddelanden

Kom ihåg att det hela tiden förekommer nätfiske, dvs. bedrägerimeddelanden som skickas i S-Bankens och andra bankers namn. Genom meddelandena försöker bedragare få reda på webbankskoder och kreditkortsuppgifter.

I meddelandena kan de till exempel hänvisa till ändringar i lagstiftningen och uppmana dig att logga in på en webbplats eller på webbanken för att läsa ett inkommet meddelande. S-Banken använder inte e-post för att skicka sådana länkar som leder till webbankens inloggningssida. Logga alltid in på webbanken på S-Bankens egen webbplats.

S-Banken eller myndigheter, till exempel polisen, ber aldrig någonsin kunderna uppge sina webbankskoder, kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i e-postmeddelanden eller genom att ringa kunden. Om du får ett bedrägerimeddelande, öppna inte länken i e-postmeddelandet och delge inte heller dina webbankskoder på annat sätt till någon som frågar efter dem.

Mer information om nätfiske och säker bankärendehantering finns på sidan Säker hantering av bankärenden. På sidan finns även anvisningar om hur du anmäler bedrägerimeddelanden.