Gå direkt till innehållet

S-Bankens popularitet ökar – rekordstor efterfrågan på bostadslån

2018-08-03

I början av året tog S-Banken emot ett rekordstort antal ansökningar om bostadslån och antalet fonddelägare ökade snabbare än hos de stora konkurrenterna. Även kontaktlös betalning ökade kraftigt i popularitet. S-Bankens jämförbara rörelseresultat låg i början av året på samma nivå som året innan.

Rörelseresultatet för koncernen S-Banken i januari–juni var 6,1 miljoner euro, då räkenskapsperiodens jämförbara rörelseresultat året innan var 6,2 miljoner euro. Både räntenettot som beskriver avkastningen från den grundläggande bankverksamheten och avkastningen för nettointäkterna från avgifter och provisioner ökade jämfört med året innan.
S-Banken-koncernens kapitaltäckningsgrad ökade till 15,9 procent (15,0). Bankens inlåning i slutet av juni var 5,2 miljarder euro (4,9) och utlåning totalt knappt 3,9 miljarder euro (3,7). S-Banken hade nästan 6,8 miljarder euro i förvaltat kapital (6,4).

I slutet av juni hade S-Banken nästan 3,1 miljoner kunder, som hade över 2,1 miljoner internationella betalkort beviljade av S-Banken. Närmare 1,9 miljoner kunder hade bankkoder som behövs för webbanken och mobila bankärenden. S-Bankens brukskonto, betalkort och bankkoder är avgiftsfria för S-gruppens ägarkunder.

Förstahandsvalet för allt fler

I början av året skedde en klar förändring i S-Bankens kunders beteende, då trygg och behändig kontaktlös betalning med S-Förmånskort Visa tydligt ökade. I slutet av juni skedde 45 procent av alla betalningar med bankkort med kontaktlös betalning.

– Enligt vår uppfattning betalar våra kunder oftare sina inköp med kontaktlös betalning än våra konkurrenters kunder. Detta visar hur smidigt vi kombinerar bankens tjänster med kommersiella tjänster, säger S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula.

Enligt Ylihurula är S-Bankens uppgift att underlätta vardagen för kunderna och därför letar banken hela tiden efter nya sätt att göra det lättare att betala för uppköp. I februari meddelade S-gruppen och S-Banken att man ingått ett avtal som gör det möjligt att betala med MobilePay i alla S-gruppens butiker och tjänster.

Utifrån början av året verkar det som att många ägarkunder överraskats av hur rejält S-Banken behandlar sina kunder, bedömer Ylihurula.

S-mobil-applikationen som kombinerar kommersiella tjänster och bankens tjänster samt försäkringar har till exempel redan laddats ner över 1,5 miljoner gånger. Den ökade populariteten för bankens tjänster syns även i hur ivrigt finländarna ansökte om bostadslån under våren. S-Bankens bostadslånestock ökade klart snabbare än marknaden, med en årstakt på cirka nio procent.

– S-Banken är allt tydligare förstahandsvalet för många kunder och under det första halvåret tog vi emot märkbart fler ansökningar om bostadslån än för ett år sedan, i praktiken ett rekordstort antal, säger Ylihurula.

Ett annat tecken på den fördjupade relationen mellan banken och kunderna är att allt fler har hittat S-Bankens fonder. I slutet av juni hade fonderna som förvaltades av dotterbolaget FIM Kapitalförvaltning totalt 232 000 andelsägare. Jämfört med året innan har antalet fonddelägare ökat med sju procent, vilket är mer än hos de övriga stora bankerna. Jämfört med hela marknaden ökade antalet fonddelägare cirka tio gånger mer.

Enligt verkställande direktör Pekka Ylihurula satsar S-Banken under det innevarande året starkt på förmögenhetsförvaltning. Förmögenhetsförvaltningschef Hanna Porkka som började på sin post i maj bygger för närvarande ett andra stödben av förmögenhetsförvaltningen vid sidan av S-Bankens bankverksamhet.

– Vårt mål är att göra sparandet till en ny nationell hobby. Vi vill att precis alla ska kunna spara och på hösten berättar vi mer om hur vi ämnar introducera nya tillvägagångssätt inom branschen, säger Porkka.

S-Banken i siffror 30.6.2018
3,1 miljoner kunder
2,1 miljoner internationella betalkort
1,9 miljoner webbankskoder
5 239 miljoner euro i insättningar
3 917 miljoner euro i beviljade krediter
6 794 miljoner euro i förvaltat kapital (FIM)
15,9 procent kapitaltäckningsgrad
6,1 miljoner euro i rörelseresultat

Mer information:
Pekka Ylihurula, vd för S-Banken, telefon 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi