Gå direkt till innehållet

S-Bankens ekonomiska prognos: Den vassaste tillväxttoppen är bakom oss – måttlig utveckling följer

2018-12-05

Tillväxttakten i Finlands ekonomi mattas av nästa år och uppgår till 1,7 procent, säger Timo Hirvonen, chefsekonom på S-Banken. Den ekonomiska tillväxten bygger på den privata konsumtionen som får ett lyft av löneförhöjningar och det bättre sysselsättningsläget.

Finlands ekonomi tar emot 2019 med lugn i sinnet. Enligt S-Bankens färska prognos för ekonomin kommer tillväxten att mattas av nästa år men fortfarande hållas på en måttlig nivå.

"Världen håller inte på att gå under och någon recession finns inte i sikte. Tillväxttakten är mindre men fortfarande måttlig", säger chefsekonom Timo Hirvonen från S-Banken.

Timo Hirvonen förutspår att drivkraften bakom tillväxten kommer att vara vanliga finländska hushåll som nästa år antas använda nästan lika mycket pengar på varor och tjänster som tidigare.

"Konsumtionsökningen stöds av löneförhöjningar och det bättre sysselsättningsläget. Däremot är tillväxten mindre i fråga om företagens export och investeringar", säger Timo Hirvonen.

Enligt S-Bankens ekonomiska prognos kommer ekonomin i Finland att växa med 1,7 procent nästa år och med 1,7 procent 2020.

Månadssparande är ett bra sätt att bygga en buffert

Enligt chefsekonom Timo Hirvonen kommer bostadspriserna att utvecklas i en lugn takt, men prisskillnaderna mellan olika områden kommer att kvarstå.

”Det som kommer att vara en större förändring är en gradvis höjning av de korta marknadsräntorna”, säger Timo Hirvonen.

Enligt S-Bankens bedömning kommer 12 mån. Euribor, som är en populär referensränta för bostadslån, att ligga mellan 0,20 och 0,30 procent vid slutet av nästa år och mellan 0,60 och 0,80 i slutet av 2020.

Ränteuppgången leder till att lånekostnaderna ökar. Till exempel för ett bostadslån på 100 000 euro som är ett annuitetslån med löptiden 20 år innebär en räntehöjning på 0,8 procentenheter att kostnaderna ökar med 40 euro per månad.

”Det lönar sig för hushållen att förbereda sig för räntehöjningarna genom att överväga att välja fasträntelån och dimensionera bostadslånet så att de kan amortera på lånet även med högre ränta. Månadssparande är ett bra sätt att bygga upp en ekonomisk buffert”, säger Timo Hirvonen.

Han påminner ändå om att strukturella faktorer och konjunkturer ser till att räntorna under innevarande räntecykel inte kommer att nå samma höjder som under tidigare cyklar.

De största riskerna för världsekonomin är enligt S-Bankens prognos den amerikanska centralbankens stramare penningpolitik, tilltagande protektionism och politisk osäkerhet. Stramare penningpolitik har varit den vanligaste orsaken till recession i de ledande industriländerna (G7) sedan 1960-talet.


Mer information:
Timo Hirvonen, chefsekonom, S-Banken-koncernen, tfn 040 549 2476, timo.hirvonen@s-pankki.fi