Gå direkt till innehållet

S-Bankens börsbarometer: Tillväxten fortsatte – uppsvingsfenomenet utmanar bolagen

2018-08-14

Den resultatperiod som nu löper ut är det sjunde kvartalet i rad då de finländska bolagens omsättning växte. Tillväxten ledde även till förbättrade verksamhetsresultat. En tydligare förändring jämfört med de tidigare kvartalen var dock att bolagens kostnader började öka.

Det framgår av S-Bankens börsbarometer att tillväxten i de finländska börsbolagen fortsatte att växa under april–juni. Nu fick vi uppleva det sjunde kvartalet i rad med förbättrade omsättningar och resultat.

”I jämförelse med början av året har takten varit god”, förklarar FIMs chefsanalytiker Kim Gorschelnik. Privatbanken och kapitalförvaltaren FIM är en del av koncernen S-Banken.

Enligt de beräkningar som Gorschelniks analytikerteam har gjort växte de finländska börsbolagens sammanlagda omsättning med 3,8 procent under våren. Siffermässigt lyckades 68 procent av bolagen öka sin omsättning medan den genomsnittliga tillväxten var 4,8 procent. 

De finländska bolagens totala resultat backas upp av skogsbolagens starka drive. Under början av året ökade Metsä Boards, Stora Ensos och UPM:s sammanlagda resultat med över 35 procent. Under första kvartalet var den totala förbättringen över 40 procent, det vill säga förbättringen har fortsatt i en svindlande takt. Verksamhetsresultatet förbättrades hos 58 procent av bolagen medan den genomsnittliga tillväxten var 7,5 procent.

”Den finländska ekonomin fick se en kraftig vändning till det bättre under 2017. Samtidigt har konsumenternas förtroende stigit till en rekordnivå. Trots detta är resultatskicket hos många bolag på hemmamarknaden svagt. Detta är överraskande”, berättar Kim Gorschelnik.

Tillväxten inom världsekonomin har också fortsatt god under innevarande år. Den goda efterfrågan uttrycker sig positivt i omsättningarna men negativt i resultaten, eftersom börsbolagens kostnader ökar. Enligt chefsanalytiker Kim Gorschelnik kan fenomenet ses i de bolag som är verksamma i Finland bland annat inom byggbranschen och globalt i många företag.

”Av de bolag som är verksamma i USA rapporterade till exempel Huhtamäki, Outokumpu, Suominen och Uponor om förhöjda transportkostnader eller utmaningar kring tillgången på frakttjänster.”

Den delvis mer krävande verksamhetsmiljön för företagen återspeglas även på aktieplacerarna. De bolagsspecifika skillnaderna kan även ses i aktiekurserna. Under början av året har det index som anger börsens allmänna utveckling utvecklats på ett positivt sätt. 

”Sett till antalet har största delen av aktierna på Helsingforsbörsens huvudlista dock gett en negativ avkastning under årets första hälft.”

Kraftiga svängningar i aktiekurserna är typiska för vårens resultatperiod. Särskilt har de bolag som berättat om svagare resultat bestraffats med kraftiga kursnedgångar. Enligt Gorschelnik lönar det sig emellertid för vanliga småplacerare att hålla sig lugna.

”Långsiktiga placerare ser inte till de korta kurssvängningarna, utan till bolagens resultatskick och långsiktiga utsikter. Vi anser att de finländska bolagen fortsättningsvis har goda utsikter. Samtidigt kan det vara bra att komma ihåg att det finns stora skillnader mellan bolagen.”

S-Bankens börsbarometer följer de finländska börsbolagens framgångar fyra gånger om året. Totalt 79 bolag ingick i granskningen. Rörelseresultaten i granskningen är resultat exklusive engångsposter.

 

Läs S-Bankens börsbarometer för april–juni

 

Mer information:
Kim Gorschelnik, chefsanalytiker, FIM
tfn 050 338 9734, kim.gorschelnik@fim.com