Gå direkt till innehållet

S-Bankens börsbarometer: Fin slutspurt av de finländska bolagen – investerarna har en fin utdelningsvår att vänta

2018-02-19

De finländska bolagens omsättningar och rörelseresultat fortsatte att öka under sista kvartalet 2017. Allt fler bolag har uppnått tillväxt och aktieinvesterarna belönas nu med en rekordhög utdelning.

Ungefär tre av fyra bolag ökade sin försäljning jämfört med motsvarande period i fjol, framgår det av S-Bankens nya börsbarometer.

”Den ökade försäljningen stödde i sin tur resultatutvecklingen, och att utvecklingen har varit god under hela året kan man även se på den ökande utdelningen”, säger Kim Gorschelnik, chefsanalytiker på FIM. Privatbanken och kapitalförvaltaren FIM är en del av koncernen S-Banken.

Detta var inte mindre än det femte tillväxtkvartalet i rad, bolagens omsättningar och rörelseresultat vände nämligen uppåt i slutet av 2016. Den omfattande ekonomiska tillväxten både i Finland och på andra håll avspeglas i form av en positiv omsättningsutveckling.

”De rapporterade siffrorna kan anses vara goda också med tanke på att jämförelsetalen för många bolag var betydligt starkare”, säger Gorschelnik.

Det mest positiva i resultatrapporterna för oktober–december 2017 var den omfattande omsättningstillväxten. Cirka 75 procent av bolagen ökade sin försäljning i förhållande till jämförelseperioden. Detta vittnar enligt chefsanalytiker Kim Gorschelnik om att allt fler bolag har uppnått tillväxt.

”I genomsnitt ökade omsättningen med 4,2 procent i de 79 bolag som inkluderas i analysen. Den bakomliggande orsaken till denna positiva utveckling är att den ekonomiska tillväxten har tilltagit på marknadsområden som är viktiga för de finländska bolagen”, säger Gorschelnik.

Den sammanlagda omsättningen ökade med 1,9 procent. Denna siffra påverkades bland de stora bolagen av nedgången i Nordeas avkastning. Ökningen skulle ha varit 2,9 procent utan Nordea.

Räknat i euro ökade omsättningen mest i stora bolag som Fortum, Neste, SSAB och Valmet. Inom byggsektorn var ökningen störst i Lehto Group, vars omsättning ökade med hela 75 procent under sista kvartalet. Även YIT presterade bättre än väntat under slutet av året.

Bland sektorerna var skogsindustrin klart starkast, liksom även under det föregående kvartalet. De tre skogsbolagen Metsä Board, Stora Enso och UPM förbättrade sina resultat avsevärt.

”Neste var en av dem som överraskade positivt med sitt resultat under sista kvartalet. En långsammare tillväxt är inte alltid ett hinder för en kraftig resultatförbättring – exempel på detta är Elisa och särskilt DNA, som gjorde en kraftig resultatförbättring”, säger Gorschelnik.

Investerarna har en fin utdelningsvår framför sig. Utdelningen kommer att bli rekordhög och överstiga det tidigare rekordet från 2007. Närmare två av tre bolag höjer sin utdelning jämfört med i fjol. Följande bolag hör till dem som höjer sin utdelning mest: Alma Media (50 %), DNA (100 %), Finnair (200 %), Lehto Group (55 %), Outokumpu (150 %) och Vaisala (120 %). I genomsnitt ökar utdelningen med cirka 10 procent.

Mer information:
Kim Gorschelnik, chefsanalytiker, FIM

tfn 050 338 9734, kim.gorschelnik@fim.com