Gå direkt till innehållet

S-Banken söker efter en effektivare verksamhetsmodell för Kapitalmarknadsfunktionen

2018-09-06

S-Banken anser att alla bör ha möjligheten till en bättre morgondag rent ekonomiskt. Banken bidrar till detta bland annat genom att erbjuda brukskonto, Visa-betalkort samt webb- och mobilbank utan avgift till över tre miljoner finländare. För att detta ska vara möjligt förutsätts inte bara att banken tummar på sitt eget resultat, utan även att bankens verksamhet är extremt effektiv. Därför inleder banken ett samarbetsförfarande, där banken granskar verksamhetsförutsättningarna för Kapitalmarknadsenheten, som går med förlust.

Kapitalmarknadsenheten, som ingår i bankverksamheten, tillhandahåller aktieförmedlings-, analys- och värdepapperstjänster. Dessutom utvecklar enheten alternativa placeringsprodukter. Dessa funktioner har understött bankens övriga affärsverksamhet, och en mycket begränsad kundkrets har använt tjänsterna.

”För att vi ska kunna infria löftet till vår stora kundkrets och samtidigt trygga våra avgiftsfria tjänster, måste vi satsa på att utveckla våra kärnfunktioner, bankverksamheten och kapitalförvaltningen. I funktioner som stöder dessa måste vi hitta ett sätt att betjäna kunderna extremt kostnadseffektivt”, säger Aki Gynther, som är direktör för bankverksamheten.

Nya regleringskrav har förändrat omvärlden väsentligt och skulle redan nu förutsätta betydande satsningar på den förlustbringande Kapitalmarknadsfunktionen.
”Enhetens verksamhet har gått med förlust och det är inte särskilt sannolikt att den blir lönsam i sin nuvarande form. Därför kommer vi nu att söka efter en ny verksamhetsmodell tillsammans med personalen”, berättar Gynther.

I samarbetsförfarandet som pågår i sex veckor utreds olika möjligheter att omorganisera, inskränka, lägga ut eller avsluta enhetens verksamhet. Under förhandlingarna söker banken efter en ny verksamhetsmodell som inkluderar arbetsuppgifterna för 32 personer. Som mest kan 23 anställda bli uppsagda till följd av förhandlingarna.

Mer information:
Aki Gynther, direktör, bankverksamhet, S-Banken, aki.gynther@s-pankki.fi, tfn 050 388 3141