Gå direkt till innehållet

Nya namn i ledningen för S-Bankens kapitalförvaltning

2018-06-15

S-Banken fortsätter att satsa på kapitalförvaltning och ansvarsfulla investeringar. Mika Leskinen börjar som bankens chef för ansvarsfulla investeringar. Lea Jääskeläinen i sin tur tar huvudansvaret för servicen till institutionella kunder.

”Ansvarsfullhet är en viktig faktor i sparande och investeringar hos både institutioner och vanliga finländska sparare. Vi vill erbjuda alla våra kunder bra avkastning från ansvarsfulla placeringar.  Vi anser att det är hög tid att göra sparandet till en verklig nationell hobby”, säger S-Bankens kapitalförvaltningschef Hanna Porkka.

Porkka som började på sin post i maj bygger för närvarande ett andra stödben av kapitalförvaltningen vid sidan av S-Bankens bankverksamhet. S-Bankkoncernen betjänar kunderna inom sparande och placeringar under två varumärken. S-Banken erbjuder kapitalförvaltning för hela befolkningen och FIM i sin tur betjänar förmögna privatkunder och institutioner.

”Finländska institutionella kunder är en viktig kundgrupp som vi kommer att satsa på”, säger Hanna Porkka. 

Mika Leskinen,som börjar som chef för ansvarsfulla investeringar inom S-Bankens kapitalförvaltning i augusti, kommer till S-Banken från OP Kapitalförvaltning, där han arbetade i en motsvarande roll. Leskinen är en av banbrytarna inom ansvarsfulla investeringar i Finland. Han har arbetat över tio år inom ansvarsfulla investeringar och rönt internationellt erkännande. Hos S-Banken kommer både institutioner och hela folket att kunna dra nytta av Leskinens kunnande.  

”Betydelsen av ansvarsfulla investeringar i all placeringsverksamhet kommer att växa än mer. Jag ser väldigt mycket potential i S-Banken och jag gläds över att banken är närvarande i tre miljoner kunders vardag. Detta öppnar helt nya möjligheter att tillsammans med finländarna bygga en framtid i välstånd”, säger Mika Leskinen.

Lea Jääskeläinen börjar i juni som ansvarig chef för institutionella kunder hos privatbanken och kapitalförvaltaren FIM. Innan Jääskeläinen övergick till S-Banken arbetade hon i ledande befattning inom institutionell försäljning hos Danske Bank. Jääskeläinen har gedigen erfarenhet av och kompetens för att betjäna finländska institutionella kunder.

”Jag är glad över att få denna möjlighet. Jag uppskattar mycket FIM:s aktiva investeringsfilosofi och förmågan att göra produkter inom spjutspetsutvecklingen tillgängliga för institutionella placerare, såsom olika instrument för slagkraftiga investeringar”, säger Lea Jääskeläinen.

Chefen för S-Bankens kapitalförvaltning Hanna Porkka berättar, att bankens produkter och tjänster är konstruerade så att var och en kan hitta ett passande alternativ. Man kan börja investera även med en mindre summa, och kunnig personal finns bakom båda varumärkena så att alla kunder kan dra nytta av personalens yrkeskunnighet oberoende av placeringens storlek.

”Lea och Mika är båda bland de absolut bästa inom sina områden Jag är verkligen glad över att jag snart får börja arbeta med dem”, säger Hanna Porkka.

 

Mer information: Hanna Porkka, chef, kapitalförvaltning, S-Banken, hanna.porkka@s-pankki.fi, tfn 010 768 2100