Gå direkt till innehållet

S-Bankens börsbarometer: Skillnaderna mellan bolagen betonades i de överraskande resultaten

2017-08-17

Efter en mycket stark inledning på året stagnerade de finländska bolagens utveckling under andra kvartalet. Omsättningarna fortsatte att öka, men kostnadsstegringen slukade en del av resultatförbättringen, framgår det av S-Bankens börsbarometer. Vågar man investera nu?

De finländska börsbolagens resultatprognoser steg efter en mycket stark inledning på året och det positiva ekonomiska nyhetsflödet. Uppgången i resultatprognoserna var särskilt tydlig på sommaren då börsbolagen rapporterade sina resultat för andra kvartalet, dvs. april–juni. Många bolags resultat levde inte upp till förväntningarna på marknaden.

”Nu under andra kvartalet fick vi bevittna många besvikelser, vilket ledde till att aktiepriserna gick ned under sommaren”, säger Kim Gorschelnik, chefsanalytiker på FIM. Privatbanken och kapitalförvaltaren FIM är en del av koncernen S-Banken.

De finländska bolagens omsättningar fortsatte att öka under andra kvartalet. Den sammanlagda omsättningen ökade med 4,2 procent jämfört med i fjol och 70 procent av bolagen ökade sin omsättning. Antalet bolag som ökat sin omsättning minskade något jämfört med under första kvartalet (83 %), framgår det av S-Bankens börsbarometer.

S-Bankens börsbarometer följer de finländska börsbolagens framgångar fyra gånger om året. Totalt 83 bolag ingick i granskningen. Rörelseresultaten i granskningen är resultat exklusive engångsposter.

I april–juni förbättrade 51 procent av bolagen sitt resultat. Siffran är betydligt lägre än i januari–mars då inte mindre än 79 procent av bolagen förbättrade sitt resultat. Antalet bolag som förbättrat sitt resultat sjönk betydligt jämfört med under början av året, och hos merparten av bolagen var resultatet också svagare än prognoserna. En orsak till att utvecklingen var svagare än under början av året är att kostnaderna har stigit kraftigare än väntat.

”Detta var den största överraskningen i resultatrapporterna för kvartalet”, säger Kim Gorschelnik.

Efter resultatbesvikelserna till följd av kostnadsstegringen fästs uppmärksamheten i allt större utsträckning vid hur bolagens resultatmarginaler utvecklas. Utöver detta tema bjöd sommaren även på en stor förändring i eurons värde mot den amerikanska dollarn.

Euron har stärkts kraftigt mot dollarn och detta försvagar exportutsikterna under slutet av året. Den långvariga medvinden i fråga om kostnaderna och valutakurserna har med andra ord nu vänt till en svag motvind.

”Räcker medvinden i det allmänna ekonomiska läget för att kompensera dessa motvindar? Positivt för aktieinvesterare är att de finländska bolagen ändå fortfarande har en god resultatförmåga trots att resultaten var en besvikelse under andra kvartalet”, säger Gorschelnik.

 

Mer information:
Kim Gorschelnik, chefsanalytiker, FIM,

tfn 050 338 9734, kim.gorschelnik@fim.com