Gå direkt till innehållet

S-Bankens börsbarometer: De finländska bolagen inledde året starkt

2017-05-16

Nu går det bättre än på långa tider för de finländska bolagen. Enligt S-Bankens börsbarometer ökade fler än fyra av fem bolag sin omsättning under början av året. Den ökade försäljningen återspeglades även i resultaten, och närmare 80 procent av bolagen på Helsingforsbörsen förbättrade sitt rörelseresultat.

De finländska bolagen inledde året starkt genom att det förbättrade konjunkturläget stödde bolagens försäljning och resultat. Detta framkommer av S-Bankens börsbarometer som följer upp de finländska börsbolagens framgångar fyra gånger om året. Totalt 87 bolag ingick i granskningen.

”De finländska bolagens sammanlagda omsättning började öka redan i slutet av förra året och under januari-mars tilltog takten ytterligare”, säger Kim Gorschelnik, chefsanalytiker på FIM. Privatbanken och kapitalförvaltaren FIM är en del av koncernen S-Banken.

Omsättningarna ökade kraftigare än väntat och stärkte aktieinvesterarnas förtroende. Omsättningstillväxten återspeglades i resultaten, och resultattillväxten var snabbare än omsättningstillväxten.

”En viktig observation under den utgångna resultatperioden var att de mer konjunkturkänsliga bolagen förbättrade sina resultat kraftigt”, säger Gorschelnik.

Till dessa hör bland annat många inhemska stålbolag, maskinverkstäder och bolag inom byggindustrin. Den förbättrade konjunkturcykeln återspeglades kraftigast i de så kallade cykliska bolagen där efterfrågan på produkterna och tjänsterna varierar kraftigare utifrån konjunkturläget.  

Totalt 83 procent av bolagen ökade sin omsättning i januari–mars jämfört med i fjol. Under första kvartalet 2016 ökade endast 46,5 procent av bolagen sin försäljning.

”Efter flera svaga år uppvisar bolagen nu goda resultat”, säger Kim Gorschelnik.

Ett bevis på detta är att också en försiktig omsättningstillväxt har en kraftig inverkan på resultatet i många bolag. De sammanlagda rörelseresultaten förbättrades med 15,1 procent jämfört med i fjol och den genomsnittliga (median) förbättringen var 16,6 procent. Hälften av bolagen förbättrade med andra ord sitt resultat mer än så. Totalt 79 procent av bolagen förbättrade sitt rörelseresultat.

 

Mer information:
Kim Gorschelnik, chefsanalytiker, FIM,
tfn 050 338 9734, kim.gorschelnik@fim.com