Gå direkt till innehållet

Vad är en bostadsfond?

2016-09-09

Att placera i en bostadsfond är ett enkelt sätt att med låg risk investera i en växande trend, nämligen urbaniseringen.

Bostadsfonden är en placeringsfond som med kapital samlat av fondens investerare förvärvar bostäder och fastigheter och redovisar avkastning till fondinvesterarna. Fonden kan köpa redan uthyrda bostäder i form av en färdig helhet eller låta bygga nya bostäder. Den kan också förvärva saneringsobjekt i uthyrnings- och försäljningssyfte.

Kapitalförvaltningsföretaget FIMs försäljningsdirektör Jussi Lilja räknade upp egenskaper hos bostadsfonden, som gör den till ett bra investeringsobjekt.

Det är enkelt och behändigt att placera genom fonden, eftersom placeraren själv inte behöver ansvara för underhållet i bostäderna eller för hyresförhållandena.

Ett investeringsobjekt som är lätt att förstå

Bostadsfonden investerar i konkreta objekt, dvs. bostäder. Det är lätt att förstå fondens verksamhet. Avkastningen uppstår av hyror och bostädernas eventuella värdeförändring.

De flesta fonderna informerar noggrant om i vilka objekt och områden de har förvärvat sin egendom. Därmed kan placerarna själva ta del av investeringsobjekten.

Jämn avkastning

Bostadsfonderna har gett jämn avkastning. På grund av den nuvarande situationen på bostadsmarknaden i Finland kommer merparten av avkastningen från hyror. Eftersom hyror kan höjas vid behov har placeringen ett tämligen bra skydd mot inflationsrisk.

Investeringar i bostadsfonder är till följd av de rätt långsamma rörelserna på marknaden placeringar på medellång sikt. Vid placeringar lönar det sig att planera över fem år framåt.

Enkel och behändig bostadsinvestering

Det är enkelt och behändigt att placera genom fonden, eftersom placeraren själv inte behöver ansvara för underhållet i bostäderna eller för hyresförhållandena. Köpprocessen för bostäderna genomförs professionellt.

Fondens experter bedömer objektens avkastningsmöjligheter och risker för investerarnas del. Investeraren kan gå in med mycket små insatser.

Ett bra sätt att diversifiera investeringsportföljen

I jämförelser av investeringsrisker och avkastning ligger bostadsfonder mellan aktieplaceringar och ränteplaceringar. Riskerna är mindre än vid aktieplacering och högre än vid ränteplacering.

Risken blir mindre eftersom investerare i bostadsfonder äger många små andelar av ett stort antal bostäder. Den som investerar i en enskild bostad tar i detta avseende en större risk.

Urbaniseringen är en stark trend i Finland

Avkastningsmöjligheterna för bostadsfonder stöds bland annat av urbaniseringen, som är en stark trend i Finland. Inflyttningen sker i livskraftiga stadsområden.

Antalet hushåll som består av en eller två personer ökar. I synnerhet små hyresbostäder i tillväxtregionerna är efterfrågade och deras popularitet väntas öka även framöver. Investeringar i bostadsfonder är placeringar i denna nyrenässans för städerna.

S-Bostadsfond är en andelsserie i FIM Bostad Specialfond. Fonden förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab. S-Bostadsfonds löpande kostnader (beräknat) är 2,50 % per år och teckningsavgiften 2,0 %. Fondprospekten finns på www.s-banken.fi/s-bostadsfond.

Bli bostadsinvesterare via S-Bostadsfond.

Gör en placering på S-Bankens webbank eller i S-mobil.

Läs mer