Gå direkt till innehållet

S-Bostadsfond ska förnya Suomen kasarmi

2016-09-27

S-Bostadsfond låter bygga 44 lägenheter i den anrika Suomen kasarmi i Tavastehus. Bostadsaktiebolagen Majuri, Eversti och Kenraali färdigställs under nästa år.

Experterna på kapitalförvaltningsföretaget FIM, som ingår i S-Bank-koncernen, förvaltar bostadsfonden som låter uppföra ett trevåningsbostadshus i Suomen kasarmi i Tavastehus.

As Oy Majuri byggs av Lehto Group, som fonden även köper 20 lägenheter av i As Oy Eversti och As Oy Kenraali vilka är under uppförande. Fonden säljs under namnen FIM Bostad och S-Bostadsfond.

- Det rör sig om en fin och unik plats för en bostad med ett utmärkt läge, beskriver Petri Jokinen, ansvarig direktör för FIMs fastighetsplaceringar, nybygget.

Suomen kasarmi utgörs av flera byggnader i rödtegel och den representerar rysk stadskasernstil från den autonoma tiden. Kasernen grundades på 1880-talet för den nationella militären och den ligger väster om Tavastehus centrum.

De ettor och tvåor som S-Bostadsfond låter bygga utrustas med nätförbindelse och fjärrvärme. Ettorna har en fransk balkong och tvåorna en inglasad balkong.

Flervåningshusen på kasernområdet har hissar och ytterväggarna är i enlighet med områdets historia gjorda av slätmurat tegel. Bostadsbolagen står på egna tomter innanför kasernens stängsel i en lugn miljö.

Nära kasernen finns tjänsterna i Tavastehus centrum och i närheten finns även köpcentret Goodman.

Fonden, som omfattar cirka 93 miljoner euro, placerar i huvudsak i nya hyreslägenheter i finländska tillväxtcentra och på pendlings- och studieområden i anknytning till dessa.

Fonden köper nya lägenheter som färdiga helheter och utnyttjar rabatter som beviljas partiköpare samt verkar som byggherre vid nyproduktion. Insättningar och uttag ur fonden kan ske respektive kvartals sista bankdag. Nästa insättning sker den 30 september.


Mer information:
Petri Jokinen, verkställande direktör, FIM Fastighet Ab, tfn 09 6134 6343,
petri.jokinen@fim.com