Gå direkt till innehållet

S-Banken förvärvar återstoden av FIM

2016-06-01

S-Banken ser kapitalförvaltning och placeringsverksamhet som ett viktigt tillväxtområde. Det är fråga om ett av de största företagsförvärven i finansbranschen i Finland under de senaste åren. 

S-Banken förvärvar återstoden av aktiestocken i kapitalförvaltningsföretaget FIM. Säljare är före detta och nuvarande anställda på FIM. De äger 49 procent av företaget.

År 2013 förvärvade S-Banken en aktiemajoritet på 51 procent i FIM. Nu stiger ägarandelen till 100 procent.

– Det är fråga om ett av de största förvärven i finansbranschen i Finland på en tid, säger Pekka Ylihurula, VD för S-Banken.

Enligt Ylihurula genomgår den finländska finansbranschen stora förändringar.

– Digitaliseringen river gamla strukturer och utmanar bakåtsträvare. Samma utveckling skapar dock nya handlingsmodeller och effektiva sätt att tillhandahålla kundservice. Vi följer noggrant med företagsarrangemangen i branschen och är redo att agera, säger Ylihurula.

Inom S-Banken-koncernen koncentrerar sig FIM på att tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster till institutionella kunder och privatpersoner med placeringstillgångar på över 100 000 euro. Samtidigt får S-Bankens 2,9 miljoner kunder tillgång till den expertis som FIMs placeringsexperter besitter. Detta har gett upphov till S-Sparfonderna, som ägarkunderna kan överföra sin Bonus till automatiskt.

– Över 80 000 av S-Bankens kunder har placerat i fonder via S-Sparfonderna. Och det är bara början, säger Teri Heilala, VD för FIM och ansvarig för S-Bankens kapitalförvaltningsverksamhet.

Som en del av S-Banken-koncernen får FIMs kunder kompletta banktjänster. Före utgången av året kommer även nya tjänster och förmåner att lanseras för FIMs kunder.

– S-Banken har gett FIM avsevärt mycket större resurser, kompetens och muskler, särskilt när det gäller administrativa bakgrundsfunktioner som sker ”under motorhuven”. Vi på S-Banken ser kapitalförvaltning som ett exceptionellt stort och strategiskt tillväxtområde. Det är mycket positivt att FIM nu ägs till 100 procent av S-Banken och kan utnyttja kompetensen i en stor bankkoncern, säger Heilala.

Företagsförvärvet påverkar inte S-Bankens och FIMs kundrelationer och anställda. Parterna har kommit överens om att hålla köpesumman hemlig.

 

Mer information:
Pekka Ylihurula, VD, S-Banken-koncernen, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

Teri Heilala, VD, FIM, tfn 050 306 3622, teri.heilala@fim.com