Gå direkt till innehållet

Hjälp i vardagen med kredit?

2016-02-19

Krediter utan säkerheter hjälper att balansera de dagliga utgifterna.

Tvättmaskinen pajade. Båten borde få en ny aktersnurra. Bostaden borde piffas upp.

Man stöter på olika slags situationer och anskaffningsbehov i vardagen. Besparingarna räcker dock inte alltid till, och då kanske man tänker på möjligheten att finansiera inköpet med kredit.

”Vi hjälper våra kunder i sådana situationer. På S-Bankens webbplats finns en behändig kalkylator med vilken du kan räkna ut ett lagom stort kreditbelopp”, berättar direktör Mika Heikkilä, som ansvarar för S-Bankens produkter och tjänster.

”Till exempel S-Lån är en enkel och förmånlig engångskredit för vardagsutgifter eller större anskaffningar. Du behöver inga säkerheter eller borgensmän för att beviljas S-Lån.”

S-Lån beviljas från 5 000 till 20 000 euro. Enligt Heikkilä ansöker kunderna om S-Lån på cirka 12 000 euro i genomsnitt. Lånets återbetalningstid är högst 12 år.                     

”Man kan också finansiera inköp med S-Förmånskort Visa Credit/Debit”, säger Heikkilä.
”Kortets kreditgräns är 800–10 000 euro, vilket lämpar sig för mindre inköp.”

Du kan fylla i och lämna in låneansökan på webben eller S-Bankens serviceställen. Vid bedömningen av ansökan beaktas kundens ekonomiska situation och betalningsförmåga.

Realism efterlyses

Lån utan säkerheter eller så kallade konsumentkrediter beviljas myndiga personer som klarar av låneskötselkostnaderna. Sådana lån ansöks oftast av personer mitt i karriären, men sökandenas ålder varierar mellan 25 och 60 år.   

Finländarna förhåller sig ofta lite försiktigt till konsumentkrediter. Man bör ju inte leva på krita. Enligt Mika Heikkilä är lån dock ett användbart medel för att jämna ut vardagliga utgifter.

”Den som överväger att ansöka om lån borde göra en realistisk bedömning av sin betalningsförmåga. Det är bra att beräkna hur stora månatliga utgifter man klarar av utan att rubba balansen i ekonomin. Även banken tar fram exakta kalkyler om kundens ekonomiska situation och ser därigenom till att kunden inte överskrider sin betalningsförmåga”, konstaterar han.

Man ska inte ta lån om det känns som om inkomsterna inte heller i övrigt vill räcka till för utgifterna. Och speciellt de som överväger längre återbetalningstider bör komma ihåg att livssituationen kan förändras under årens lopp. 

”Man kan också ansöka om lån för att avbetala gamla skulder”, berättar Mika Heikkilä. ”Det är mycket möjligt att man genom sådana arrangemang kan minska på kundens räntebelastning.”

Räkna ut hur stort lån du behöver

Läs mer om S-Förmånskort Visa Debit/credit

 

S-Lån:

S-Lån är en engångskredit på 5 000–20 000 euro utan säkerheter vars lånetid är högst 12 år och där räntan och uppläggningsavgiften varierar med lånebeloppet. Räntan på lånet är 3 mån. euribor + 6–8 procentenheters marginal. Uppläggningsavgiften är 100–200 euro. Dessutom debiteras en kontoavgift på 7,00 €/mån.

Den effektiva räntan för S-Lån beräknad på en kredit på 12 000 euro är 8,526 % (1/2016). I den effektiva räntan beaktas utöver räntan även en uppläggningsavgift på 150 euro och en kreditkontoavgift på 7 euro/månad. Månadsraten för ett lån på 12 000 euro är 247,58 euro per månad i 60 månader. Det totala beloppet för lånet och lånekostnaderna är 14 854,80 euro.

S-Förmånskort Visa:

Kreditgränsen för betalkortet S-Förmånskort Visa Credit/Debit och kreditkortet S-Förmånskort Visa Credit är 800–10 000 euro, och räntan är euribor 3 mån. + en marginal på 6,00 procentenheter (5,838 %, 01/2016). Kontoavgiften är 2 euro per faktura. Den effektiva räntan på krediten beräknad på en genomsnittlig kredit på 1 500 euro är 9,086 %, under antagande att referensräntan är -0,162 % (01/2016). I den effektiva räntan beaktas utöver räntan även en kontoavgift på 2 €/faktura. Krediten är fortlöpande. Det totala beloppet av krediten och kreditkostnaderna beror på den tillgängliga krediten, avbetalningarnas storlek och kreditavtalets längd.