Gå direkt till innehållet

Grundprospektet för S-Placeringsobligation Europeiska Exportföretag I/2016 har kompletterats

2016-02-26

Grundprospektet har kompletterats för S-Placeringsobligation Europeiska Exportföretag I/2016, vars teckningstid var 18.1–19.2.2016.

Placeraren som har lämnat in en teckningsförbindelse har rätt att återta sin teckningsförbindelse genom att inom två bankdagar efter offentliggörandet av kompletteringen underrätta S-Banken om detta genom ett webbmeddelande.

Komplettering av grundprospektet 11.2.2016 (på engelska)

För ytterligare information vänligen kontakta S-Bankens Kundtjänst, tfn 010 76 5800 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min).