Gå direkt till innehållet

Fem tips för bostadsbytare

2016-03-16

Vi samlade fem tips för personer som överväger att byta bostad. Vad gäller det att beakta? Hur ska jag ta reda på vad jag har råd med? Hur mycket mer lån behöver jag? Hur undviker jag fällan med två bostäder? I vilken ordning ska jag gå vidare? 

 1. Gör upp ett realistiskt tidsschema

  Den som överväger att köpa en bostad har många frågor nu när det ekonomiska läget i Finland är rätt dystert. Är det en bra tidpunkt att byta bostad nu? I vilken riktning utvecklas bostadspriserna?

  Bostadsbyte blir dock ofta aktuellt oberoende av externa orsaker. Familjen blir större eller mindre. Boendebehoven förändras.

  ”Om projektet är genomtänkt är det livssituationen som avgör tidpunkten”, säger Päivi Huttunen, utvecklingschef för S-Bankens utlåning. Hon anser att tidpunkten för bostadsköp i högre grad beror på den personliga situationen än externa faktorer.

  Marschordningen är viktig. För det första gäller det att sälja den gamla bostaden. Vad är ett realistiskt pris på bostaden? Hur ser marknadsläget ut på orten?

  ”Det är bra att ta fram ett tidsschema för bostadsbytet. Tänk efter när den gamla bostaden senast borde vara såld”, säger Huttunen.

  Hon uppmanar också säljaren att överväga behovet av bostadsförmedlare. Det kan vara vettigt i synnerhet om man själv saknar kompetens, tid eller vilja.

  ”Med en professionell förmedlare får man också ett opartiskt förslag till bostadspris som kan ha avgörande betydelse till exempel för försäljningstiden.”
 2. Hjälp av en expert genast i början

  Enligt Huttunen från S-Banken gör den som överväger att byta bostad klokt i att kontakta en låneexpert på banken så tidigt som möjligt.

  Tillsammans med experten kan man gå igenom livssituationen och grunden för den personliga ekonomin samt skaffa sig en bild av en hurdan bostad man söker och hur mycket det hela får kosta.

  Det kan också vara bra att gå igenom olika slags lägenheter, såsom höghus-, radhus- eller småhuslägenheter tillsammans med en expert.

  Bankens låneexpert gör en så kallad riskbedömning av alla som söker lån. I den bedöms återbetalningsförmågan i en miljö med mycket högre räntor än vad läget är i dag. Räntorna är nu rekordlåga, men bankerna testar kundernas betalningsförmåga utifrån en räntenivå på sex procent.

  Tillsammans med kunden går låneexperten igenom även mindre trevliga frågor: vad händer om till exempel den ena gäldenären avlider eller invalidiseras under lånetiden? Är det värt att beakta situationen och hur kan man förbereda sig på sådant på förhand?
 3. Sälj först och köp sedan

  Det är bra att först sälja den gamla bostaden för att bostadsbytet ska gå så smidigt som möjligt.

  ”Många hyr en bostad efter att de sålt den gamla för att inte behöva skynda på köpet.”

  Om den gamla bostaden ännu inte är såld kan man lämna ett villkorligt anbud på en ny bostad. Det innebär att anbudet gäller endast om den gamla bostaden blir såld. 
 4. Läget blir allt viktigare

  ”Även bostadens läge har blivit viktigare”, säger Huttunen.

  Man kan tala om köparens marknad inte bara till följd av den låga räntenivån. Det innebär att köparen kan välja och vraka, och priserna är inte astronomiska.

  Även Kristofer Öfverström, vd för fastighetsförmedlingsföretaget West-House, betonar läget. Han menar att när man talar om bostadsmarknaden är det viktigt att separera huvudstadsregionen och de stora städerna från resten av landet.

  Även i huvudstadsregionen varierar efterfrågan med stadsdelen. Enligt Öfverström är Munksnäs, Hagalund och Drumsö eftertraktade stadsdelar.

  Öfverström anser att det nu är bra läge att byta till en större bostad, eftersom priserna på dem är relativt sett förmånligare än priserna på mindre bostäder.
 5. Lån av rätt storlek

  Även om det allmänna ekonomiska läget i Finland är relativt dystert medför läget många fördelar för köparen enligt Huttunen.

  ”Den exceptionellt låga räntenivån innebär att det är billigt att låna”, säger hon. ”Säljarna är också mer villiga att förhandla om prisnivån.”

  Den som överväger S-Bostadslån borde enligt Huttunen fylla i låneansökan på webben före mötet med låneexperten. Det är inte bindande för kunden men underlättar förhandlingarna.

  Lånebeloppet och -villkoren förhandlas utifrån kundens övergripande situation, berättar Huttunen.

  ”Ett bra bostadslån kännetecknas av att det känns bra att leva med det”, säger hon och menar att personer med bostadslån ska kunna sova i lugn och ro utan att behöva oroa sig för amorteringarna och hushållsbudgeten.

  Enligt Huttunen är det ofta bättre att till exempel pruta på antalet kvadratmeter eller bostadens läge i stället för att strama åt hushållsbudgeten så mycket som möjligt. ”Det är bra att redan på förhand tänka efter vad man kan avstå från när man söker efter en lämplig bostad.”

Ta del av S-Bankens bostadslån

Kolla vilken månadsamortering och vilket lånebelopp som passar dig