Gå direkt till innehållet

Bostadsinvestering fortsatt ett bra alternativ

2017-02-24

Text Anne Karppinen

Det är fortsatt gynnsamt att investera i bostäder – förutsatt att man kontrollerar att investeringen görs i bostäder på tillväxtorter eller i huvudstadsregionen. I glesbygden och kommuner med utflyttningsöverskott har bostadspriserna gått ned.

Bostadsmarknaden i Finland har genomgått en total förändring på några år.

Sett till antalet bostäder byggs det nu ungefär lika mycket som för till exempel 10 år sedan, men då byggdes det enfamiljshus, nu byggs det flervåningshus. I år byggs det cirka 6 500 enfamiljshus – mindre än hälften så många som för tio år sedan – och cirka 24 000 flervåningshus, vilket är nästan dubbelt så många som för tio år sedan. Samtidigt har storleken på lägenheterna i flervåningshus minskat kraftigt.

Urbaniseringen har lett till en tudelning av Finland. I kommuner med utflyttningsöverskott har bostäderna sjunkit i värde i jämn takt, medan priserna på tillväxtorter allmänt taget har stigit. Sett över hela landet har bostadspriserna legat på en relativt stabil nivå sedan 2013.

För bostadsinvesterare innebär detta att man vid valet av investeringsobjekt ska överväga var och i vilken typ av bostäder man investerar.

”Det är sant att bostadsinvestering är lönsamt på lång sikt endast på tillväxtorter och i huvudstadsregionen”, säger Petri Jokinen, direktör för FIMs fastighetsinvesteringar.

Jokinen leder fastighetsteamet som sköter S-Bostadsfond, en andelsserie i FIM Bostad Specialplaceringsfond som investerar i bostäder. Fonden förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab som ingår i S-Banken-koncernen, och S-Bankens roll är att erbjuda investeringstjänster genom att förmedla sina kunders köp- och säljorder till fonden.

Enligt Jokinen skedde vändningen på bostadsmarknaden vid decennieskiftet då många gav upp den finländska drömmen om ett eget hus och började söka sig till tillväxtorter där det finns jobb, service och goda kommunikationer.

Efterfrågan på hyresbostäder har också ökat till följd av det osäkra ekonomiska läget, den svaga ekonomiska tillväxten och bankernas åtstramade utlåning.

En bostadsfond är enkel och effektiv

Enligt Petri Jokinen är bostäder fortsatt en attraktiv investeringsform jämfört med till exempel ränte- och aktieinvesteringar. Även om bostadspriserna och hyresintäkterna inte skulle stiga nämnvärt de närmaste åren kan investeraren på lång sikt förvänta sig en årlig avkastning på 5–7 procent på sitt kapital.

Enligt Jokinens bedömning finns det nu tecken på marknaden på att bostadspriserna kommer att börja stiga ytterst måttligt.

”Detta gäller små och relativt nya bostäder med ett fördelaktigt läge. Bostadsmarknaden blir allt mer splittrad”, säger Petri Jokinen.

Vid investering rent allmänt är det naturligtvis bra att komma ihåg att investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och att investeraren inte nödvändigtvis får tillbaka sin ursprungliga investering.

Enligt VTT:s utredning måste det byggas närmare 720 000 bostäder i de stora stadsregionerna före 2040 om urbaniseringen i regionerna fortsätter att utvecklas lika kraftigt som åren 2010–2014. Det innebär cirka 50 procent mer i till exempel Uleåborgs- och Helsingforsregionen och 40 procent mer i Tammerforsregionen jämfört med det nuvarande bostadsbeståndet.

”Finland kommer att genomgå stora förändringar under de kommande tio, tjugo åren. Enbart till Helsingfors förväntas en kvarts miljon människor flytta före 2050.”

En bostadsfond är ett enkelt och bekymmersfritt sätt att bli bostadsägare på tillväxtorter. S-Bostadsfond investerar i huvudsak i hyresbostäder i attraktiva regioner: huvudstadsregionen, andra tillväxtregioner och regioncentrum samt närliggande pendlingsområden och studieorter. Fonden har för närvarande cirka 900 bostäder under uthyrning eller byggnad. Minimiteckningen i fonden är 200 euro, de årliga avgifterna 2,50 % (uppskattning) och teckningsavgiften 2,0 %.

”Det är lönsamt att saminvestera i bostäder. I egenskap av storinvesterare skaffar fonden investeringsobjekten förmånligt antingen på partimarknaden eller genom att låta bygga nya objekt, och på köpet kommer dessutom avsevärda diversifieringsfördelar”, säger Petri Jokinen.

”S-Bostadsfonds investerings- och hyresverksamhet har fungerat utmärkt. Till exempel i november var alla fondens färdiga bostäder uthyrda, med andra ord var vakansgraden lika med noll, vilket är ovanligt.”

Ta del av kostnaderna och villkoren för samt mer detaljerad information om S-Bostadsfond 

 

 

 

Ett enkelt sätt att bli bostadsplacerare

S-Bostadsfond är ett attraktivt och enkelt sätt att bli bostadsplacerare. Fonden placerar i huvudsak i små hyresbostäder på tillväxtorter i Finland. S-Bankens bostadsfond var den förmånligaste och mest lönsamma bostadsfonden i sin klass i tidskriften Arvopaperis jämförelse i april 2016.

Läs mer och köp