Gå direkt till innehållet

Tillväxt och förbättrad kapitaltäckning för S-Banken

2015-02-11

 

Koncernen S-Bankens rörelseresultat år 2014 var 14,6 miljoner euro. Antalet kunder i banken fortsatte att öka, kundnöjdheten låg på fortsatt utmärkt nivå och kapitaltäckningen steg till 16,1 procent. Verksamheten under 2014 präglades av fusionen med LokalTapiola Bank som genomfördes i början av maj.

 

– Med tanke på situationen uppnådde vi ett relativt gott resultat. Integreringen av de två bankernas verksamhet till följd av fusionen har gått smidigt, men enligt uppskattningar kommer de positiva effekterna i affärsverksamheten att realiseras först inom ett par år, säger S-Bankens VD Pekka Ylihurula.

 

I slutet av 2014 hade S-Banken över 2,7 miljoner kunder. Över 1,6 miljoner kunder hade S-Bankens internationella betalkort och närmare 1,5 miljoner kunder hade bankkoder som möjliggör användning av elektroniska tjänster. S-Bankens inlåningsstock var 4 057 miljoner euro vid utgången av året och utlåningsstocken 2 571 miljoner euro.

 

Koncernen S-Bankens kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av FIM, och vid utgången av 2014 uppgick de medel som FIM förvaltar till 5 506 miljoner euro. FIM förvaltar både egna fonder och LokalTapiolas fonder. Tack vare de ytterst populära S-Sparfonderna överskred antalet andelsägare i FIMs fonder 100 000 i början av 2015.

 

Överlägset enkla och användbara tjänster

 

S-Banken har gjort bra ifrån sig i olika mätningar och jämförelser. Banken var bland annat det starkaste varumärket i bankkategorin i YouGovs BrandIndex och trea totalt bland de företag som det pratats mest positivt om i Finland. Också bland annat undersökningen EPSI Rating och bankens egna kundundersökningar vittnar om samma sak: S-Bankens kunder är nöjda och upplever att de får valuta för pengarna.

 

– Kundnöjdheten syns också i det ekonomiska resultatet. Särskilt glädjande är att de mest aktiva kunderna också är de som är mest nöjda med våra tjänster, säger Ylihurula.

 

S-Bankens mål är att tillhandahålla överlägset enkla och användbara banktjänster. Som butiksbank i S-gruppen bär den sitt strå till stacken när det gäller prissänkningarna genom att erbjuda ägarkunderna i handelslagen avgiftsfria grundläggande banktjänster. Feedbacken från kunderna stärker tron på att banken har valt rätt väg.

 

S-Banken i siffror 31.12.2014

 

2,7 miljoner kunder

1,6 miljoner beviljade internationella betalkort

1,5 miljoner användare av elektroniska tjänster

4 057 miljoner euro i insättningar

2 571 miljoner euro i beviljade krediter

5 506 miljoner euro i förvaltat kapital (FIM)

16,1 % kapitaltäckningsgrad

14,6 miljoner euro i rörelseresultat

 

Mer information:
VD Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula(a)s-pankki.fi