Gå direkt till innehållet

S-Bostadsgaranti uppstod genom samarbete mellan S-Banken och Garantia

2015-04-22

 

S-Banken och Försäkringsaktiebolaget Garantia har ingått ett samarbetsavtal, som medför att S-Bankens tjänsteutbud kompletteras med S-Bostadsgaranti. S-Bostadsgaranti
beviljas av Garantia och med garantin kan man få lån och köpa bostad utan andra
tilläggssäkerheter.

 

Att köpa en bostad är ett av de största besluten man fattar i livet, och få, om någon, kan köpa en bostad utan lån. Banken behöver i sin tur en säkerhet för att kunna bevilja ett stort lån. Bostaden som köps kan fungera som säkerhet för lånet, men dess säkerhetsvärde är inte lika stort som dess pris. När bostaden inte räcker till för att täcka hela lånet behövs en penninginsättning eller annan egendom som tilläggssäkerhet.

S-Bostadsgaranti är en tilläggssäkerhet som man kan köpa för bostadslån. Den täcker det så kallade säkerhetsunderskottet när bostadens värde inte räcker till för att täcka hela lånet. Genom att använda garantin kan man köpa en bostad utan andra tilläggssäkerheter. Den nya produkten är ett efterlängtat tillskott som gör det enklare att köpa bostad.

– Vi vill erbjuda våra kunder flexibla och användbara finansieringslösningar. Samarbetet med Garantia stöder detta mål, säger Mika Heikkilä, direktör för S-Bankens produkter och tjänster.

S-Banken har snabbt blivit ett attraktivt alternativ för dem som planerar att ta bostadslån och Garantia ser stor potential i samarbetet. Tilläggssäkerhet för lån används vanligen när låntagaren saknar egna pengar och inte vill använda till exempel sina föräldrar som borgenärer. Det verkar också bli allt vanligare att tilläggssäkerhet används för att låntagaren vill använda sina besparingar till någonting annat.

– Vi ser marknaden för bostadslånegarantier som någonting positivt. Förr var det vanligt att finländarna placerade alla sina besparingar i sin bostad. I det rådande ekonomiska läget vill allt fler behålla en del av sina besparingar för eventuella bättre eller sämre tider. Genom att använda bostadslånegaranti har kunden spelrum som kan utnyttjas om något oförutsett inträffar, säger Ville Korte, kundfinansieringsdirektör med ansvar för bostadslånegarantier på Garantia.

Mer information:
Mika Heikkilä, S-Banken, tfn 010 768 2081, mika.heikkila@s-pankki.fi
Ville Korte, Garantia, tfn 040 657 3480, ville.korte@garantia.fi