Gå direkt till innehållet

S-Banken redovisade ett starkt resultat för början av året

2015-08-14

Koncernen S-Bankens resultat för början av året uppgick till 12,2 miljoner euro och kapitaltäckningen var 14,3 procent. Särskilda framgångar för banken som fokuserar på att det ska vara behändigt att uträtta ärenden var populariteten hos de så kallade bonusfonderna och den positiva utvecklingen för antalet användare av S-mobil.


I slutet av juni hade S-Banken knappt 2,8 miljoner kunder och dessa använde över 1,7 miljoner internationella betalkort från S-Banken. Cirka 1,6 miljoner kunder använde bankkoder som möjliggör användning av webbanken och mobila bankkontakter. S-Bankens inlåningsstock var 4 088,0 miljoner euro vid utgången av juni och utlåningsstocken 2 717,6 miljoner euro.

S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula är mycket nöjd över utvecklingen under årets första halva,  över såväl resultatet som den positiva respons som banken har fått. Satsningarna på behändig hantering börjar bära frukt. Under den här våren vann till exempel den kontaktlösa betalningsfunktionen i S-mobil och S-Förmånskort Visa kundlojalitetsklassen i den internationella tävlingen Contactless & Mobile Awards. Dessutom röstade kunderna fram S-Bankens kundtjänst för kreditkontroll till landets bästa kundtjänstcenter.

- Ett starkt rörelseresultat gör att vi även i fortsättningen kan satsa på att utveckla de digitala tjänsterna, berättar Ylihurula.

Bankärenden via mobilen

Det blir allt vanligare att sköta bankärenden på mobilen. S-Bankens kunder har tagit till sig S-mobil som knyter samman butiken och banken. Från och med juni har kunderna använt mobilbanken oftare än den traditionella webbanken vid bankärenden. I slutet av juni hade ”Finlands bästa mobil” laddats ner på 450 000 telefoner och surfplattor.  

Fondsparande för hela folket

Koncernen S-Bankens kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av FIM, och vid utgången av juni uppgick de medel som FIM förvaltar till 6 193,9 miljoner euro. Fondkapitalets andel var 5 430,5 miljoner euro.

Det populära alternativet att flytta bonusen från inköp i S-gruppen till en fond gjorde att antalet fondandelsägare ökade som aldrig förr. I slutet av juni uppgick antalet andelsägare i fonder som förvaltas av FIM till nästan 200 000.

Koncernen S-Banken i siffror 30.6.2015

  • 2,8 miljoner kunder
  • 1,7 miljoner betalkort
  • 1,6 miljoner bankkoder
  • 4 088,0 miljoner euro i insättningar
  • 2 717,6 miljoner euro i beviljade krediter
  • 6 193,9 miljoner euro i förvaltat kapital*
  • 200 000 fondandelsägare
  • 12,2 miljoner euro i rörelseresultat
  • 14,3 procent kapitaltäckningsgrad
  • 4 711,3 miljoner euro i balansräkning

*FIM Kapitalförvaltning förvaltar fonderna FIM och LokalTapiola

Mer information:
Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Banken är en finländsk butiksbank med ca 2,8 miljoner kunder. Den ägs av S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, investering och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder i dagliga bankärenden på närmare 800 av S-gruppens och LokalTapiola-gruppens serviceställen över hela landet. Vid stora beslut, till exempel bostadsfinansiering eller investeringar, får kunderna hjälp av bankens 100 S-Bankirer. Dessutom erbjuder S-Banken tjänster via webbanken, mobilen och telefontjänsten. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, som är ett bevis på inhemskt ursprung.