Gå direkt till innehållet

S-Banken-koncernens konjunkturöversikt: Levnadsstandarden sjunker och det blir allt svårare att finansiera välfärdsstaten

2015-09-16

Euroområdets ekonomi har stärkts något och återhämtningen väntas fortsätta, även om takten förmodligen är fortsatt långsam. Någon konjunkturuppgång finns inte i sikte. I år och nästa år förväntas tillväxten i totalproduktionen vara cirka 1,5 procent.

Det försvagade externa värdet på den gemensamma valutan är en av de viktigaste stödjande faktorerna för ekonomisk tillväxt i länderna i euroområdet. Vid sidan av detta dämpar de sänkta priserna på olja och andra råvaror samt den långsamma löneinflationen ökningen av produktionskostnaderna, stöder företagens resultat och lockar tillsammans med de låga finansieringskostnaderna företagen att öka investeringarna. Med tanke på den ekonomiska tillväxten är den måttliga höjningen av lönerna och den höga arbetslösheten förvisso problematiska, eftersom de begränsar ökningen av privathushållens tillgängliga realinkomster och gör att konsumtionsefterfrågan i euroområdet återhämtar sig långsammare. 

Läs hela översikten

Övriga information:
Vesa Engdahl, chefsstrateg, S-Banken-koncernen, tel. 050 592 2639