Gå direkt till innehållet

FIM Orient Alpha valdes till Europas bästa fond i hedgefonder som investerar på tillväxtmarknaderna

2015-11-23

FIM:s kompetens fick återigen uppmärksamhet när Päivi Riutta-Nykvist, som förvaltar FIM Orient Alpha Specialplaceringsfond, besökte London för att ta emot priset för Europas bästa fond i hedgefonder på tillväxtmarknaderna. Priset delades ut av Incisive Media. FIM Orient Alpha, som Riutta-Nykvist förvaltar tillsammans med portföljförvaltare Mark Mattila, kandiderade också för årets bästa fond i hedgefonder i Europa.

Hedgefonder har blivit allt populärare bland investerare. Enligt flera undersökningar och utredningar söker investerare i både Finland och ute i världen efter fler alternativa placeringsobjekt. En orsak till utvecklingen är den låga räntenivån, vilket gör det svårare att uppnå avkastning med en lägre risk. 

Det stora intresset för hedgefonder är motiverat eftersom de utgör ett bra alternativ för en stabil avkastning med en måttlig riskprofil, berättar direktör Päivi Riutta-Nykvist.

Hedgefonderna är en naturlig del av stora institutionella investerares portfölj tack vare de goda diversifieringsmöjligheterna. För mindre investerare är hedgefonder ett svårare och mer tidskrävande projekt, eftersom det ofta är komplicerat att hitta och analysera dem och uppfylla deras minimiplaceringskrav. En fond i fonder är en färdig lösning på detta problem.

    • Utbudet av hedgefonder är stort, och det stämmer att det ofta är svårare att förstå sig på hedgefonder än till exempel traditionella aktie- och räntefonder. Därför är det viktigt att välja en kompetent och tillförlitlig samarbetspartner. Det gäller att fästa uppmärksamhet vid bland annat portföljförvaltarens kompetens, investeringsprocess, riskhantering och långsiktiga meriter när man väljer samarbetspartner, berättar Riutta-Nykvist.

Den belönade fonden FIM Orient Alpha investerar främst i hedgefonder på kapitalmarknaden i Asien.

    • Kapitalmarknaden i Asien håller fortfarande på att utvecklas och erbjuder därigenom bättre möjligheter att hitta undervärderade eller felprissatta värdepapper än de mer effektiva marknaderna. Därför ger denna marknad placerare bra avkastningsmöjligheter, säger Riutta-Nykvist.

Läs mer om priset till FIM Orient Alpha 

Läs om fonden 

Läs mer om andra priser som FIM har fått