Gå direkt till innehållet

S-Förmånskortet Visa återigen det förmånligaste kreditkortet i prisjämförelse

2014-04-15

S-Bankens gröna Visa-kort håller fortsatt sin ställning som det mest förmånliga kreditkortet på marknaden. Det framgår av en jämförelse av kostnaderna för skötsel av bankärenden som Suomen Rahatieto gör halvårsvis på uppdrag av tidskriften Taloussanomat. Jämförelsen publicerades i april 2014.

Den stora fördelen med S-Förmånskortet Visa, utöver den förmånliga krediträntan, är att kortet är avgiftsfritt: ägarkunderna i handelslaget betalar varken månads- eller årsavgift för S-Förmånskortet Visa.

På S-Banken är kostnaderna för kreditkortet desamma för alla ägarkunder. Vissa banker som beviljar kreditkort har olika program för nyckelkunder där de kunder som hör till programmet får sitt kreditkort till ett förmånligare pris. Alla S-Bankens kunder är likvärdiga och S-Förmånskortet Visa är lika förmånligt för alla ägarkunder i handelslagen.

S-Förmånskortet Visa är överlägset också på andra sätt, inte enbart tack vare den förmånliga krediten – med ett och samma kort kan kunden betala, antingen direkt från kontot eller på kredit, och samla Bonus. Dessutom får kunden en betalningssättsförmån på 0,5 procent för inköp inom S-gruppen som betalas med S-Förmånskortet.