Gå direkt till innehållet

S-Bankens grundläggande banktjänster förblir avgiftsfria

2014-11-12

 

S-Bankens gratisförmåner, dvs. de avgiftsfria grundläggande banktjänsterna, förblir avgiftsfria. I de grundläggande banktjänsterna ingår brukskonto, betalkort och bankkoder och dessa är även i fortsättningen avgiftsfria för ägarkunderna i S-gruppen.

 

S-Banken gör ändringar som berör vissa av S-Bankens tjänster i sin servicetariff i mars. Det är inte fråga om någon kategorisk eller dramatisk höjning av serviceavgifterna. Vissa ändringar medför begränsningar när det gäller användningen av avgiftsfria tjänster, till exempel begränsas antalet avgiftsfria kontantuttag i Otto-automat till fem stycken per månad. S-Bankens grundläggande banktjänster förblir avgiftsfria.

 

– Man kan göra ett obegränsat antal kontantuttag och -insättningar helt gratis i kassan på över 1 000 av S-gruppens serviceställen. I Otto-automaterna kan kunderna fortsättningsvis göra fem kontantuttag gratis per månad. Kunderna har alltså alltid ett avgiftsfritt alternativ, säger Marja Pajulahti, direktör för privatkundsverksamheten.

 

– Användning av kredit har dock alltid medfört vissa kostnader, till exempel ränta. I juni införs en faktureringsavgift för användning av kredit. S-Förmånskort Visa blir alltså inte avgiftsbelagt, utan kunderna får fortsättningsvis kortet helt utan månads- och årsavgifter, säger Pajulahti.

 

Orsaken till ändringarna i servicetariffen är att kostnaderna för bankverksamheten har ökat. Detta har inte kommit som en överraskning för S-Banken, kostnaderna har ökat redan en tid på grund av den allt strängare regleringen. Genom att göra dessa ändringar i servicetariffen säkerställer S-Banken att de grundläggande banktjänsterna förblir avgiftsfria även i fortsättningen.

 

Mer information:

Marja Pajulahti, direktör, privatkundsverksamhet, S-Banken Ab, tfn 010 76 79369, marja.pajulahti(at)s-pankki.fi.

 

S-Banken är en finländsk butiksbank med ca 2,7 miljoner kunder. Den ägs av S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, investering och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder i dagliga bankärenden på närmare 800 av S-gruppens och LokalTapiola-gruppens serviceställen över hela landet. Vid stora beslut, till exempel bostadsfinansiering eller investeringar, har kunderna hjälp av 100 S-Bankirer. Dessutom erbjuder S-Banken tjänster via webbanken, mobilen och telefontjänsten. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, som är ett bevis på inhemskt ursprung.