Gå direkt till innehållet
Banktjänsterna i S-mobil, webbanken och identifieringen i S-mobil är tillfälligt ur bruk natten mellan onsdag och torsdag kl. 23–7. Vi beklagar avbrottet i tjänsterna.

S-Banken stöder ungdomar

2014-12-02

 

Fyra bankkoncernen har gjort en insats för att ge ekonomisk rådgivning till unga som riskerar utslagning. Bankernas anställda ställer upp på frivillig basis och har fått använda arbetstid till att ge stöd till ungdomar som hamnat utanför både arbete och studier. Projektet drivs redan på 15 orter.

 

Projektet är gemensamt för S-Banken, Danske Bank, Nordea och OP och har öppnat nya möjligheter för företagen att ta sitt samhällsansvar. Det är ett exceptionellt omfattande projekt med finska mått mätt. Över tusen ungdomar har fått hjälp med att sköta sin ekonomi genom bankmedarbetarnas besök.

 

Bankernas frivilliga ger och får

 

Ekonomikunskapsprojektet (Taloustaitohanke) inleddes våren 2013 som en del av ett projekt för förebyggande av utslagning bland unga som har startats av republikens president Sauli Niinistö. År 2014 koordineras ekonomikunskapsprojektet av Helsingfors Diakonissanstalt. Över 250 bankanställda har redan utbildats för projektet. Via specialungdomsarbete når man ut till unga i åldrarna 16–29 år som varken jobbar eller studerar.

 

Genom ekonomikunskapsprojektet ställs bankpersonalens kunskap till samhällets förfogande. Mötena mellan bankmedarbetarna och ungdomarna har också varit ett positivt avbrott i bankmedarbetarnas vardagsrutiner och hjälpt dem att utveckla sin yrkesskicklighet. Bankmedarbetarna berättar att de nu har en bättre förståelse för ungdomarnas olika livssituationer.

 

– Företagens volontärverksamhet har fortsatt stor outnyttjad potential i Finland. Det behövs nya aktörer och nya innovationer de närmaste åren när det gäller företagens sociala ansvar. Människor inspireras också av satsningar på viktiga, gemensamma frågor. En internationell undersökning visar att volontärarbete i företag har många positiva effekter på medarbetarna: de får ökad trivsel och motivation i arbetet, de arbetar effektivare och de utvecklar sin yrkesskicklighet. Volontärarbetet är mycket givande för de medarbetare som deltar, säger professor Anne Birgitta Pessi, som har undersökt samhällsaktivitet.

 

Ungdomarna får praktiska insikter

 

Vid mötena mellan ungdomarna och bankmedarbetarna får de unga lära sig att sköta sin vardagsekonomi med hjälp av praktiska gruppuppgifter. Målet är att förebygga allvarliga problem: när man har problem med ekonomin och har betalningsanmärkningar är det lätt hänt att man avskärmas från samhället.

 

Den största behållningen är att ungdomarna får praktiska insikter i ekonomiskötsel. Viktiga teman för ungdomarna har varit att inse vad obetalda räkningar faktiskt kostar i slutändan och att få grepp om utgifterna i månadsbudgeten. Bankmedarbetarnas uppmuntrande inställning har varit en positiv överraskning för ungdomarna. Bankmedarbetarnas frivilliga insatser visar ungdomarna att det finns aktörer i samhället som bryr sig om dem.

 

Ungdomarnas erfarenheter

 

"Jag hade inte tidigare fattat hur mycket man kan spara in på småsaker på bara ett halvår. När man ser det rent konkret i siffror uppmuntras man att spara ännu mer. Bankmedarbetarna var jättetrevliga, de funderade också på hur de själva skulle kunna spara. Det var inte så att de gav order och vi lydde, utan de deltog själva."

– Simo 25 år

 

"Jag berättade att jag har problem med att betala mina räkningar. Jag bryr mig inte om förfallodagar. Men bankmedarbetarna dömde inte ut mig, utan uppmuntrade mig att kontakta fordringsägarna i god tid innan räkningarna går till indrivning."

– Kati 22 år

 

"Jag tycker att det är jätteviktigt att bankmedarbetarna kommer och diskuterar pengar och ekonomi med oss. Vissa har problem just med att spara eller något annat. Vi gick igenom vad det innebär att ha skulder, och visst hade de bra pointer. De är nog till stor nytta."

– Joakim 23 år

 

"Överraskande trevliga typer!"

– Eetu, 20 år

 

De bankanställdas erfarenheter av volontärarbetet

 

"Jag har inte ansett mig vara speciellt smart eller en bra lärare när det gäller ekonomikunskap. Ofta har ungdomarna goda grundläggande kunskaper, men de behöver uppmuntras att ta itu med sin ekonomi. Jag blev förvånad över hur stora klyftor det finns mellan ungdomar i samma ålder. Vissa har drömmar och får stöd av sina föräldrar, vissa är ensamma och har varit tvungna att bli självständiga i väldigt unga år."

– Heidi Saaristo, Vanda

 

"Det har varit både roligt och givande. Det är jättebra att arbetsgivaren ger oss möjlighet att hjälpa ungdomarna."

– Riina Töyräs, Helsingfors

 

"Mest belönande var det när ungdomsarbetaren berättade att det fanns en pojke i gruppen som hon aldrig sett så öppen och aktiv tidigare. Pojken hade svår dysfasi. Det märkte vi knappt av under mötet. Pojken pratade gärna och deltog i alla uppgifter."

– Anna-Kaisa Järvinen, Åbo

 

"Den största behållningen var nog att se när ungdomarna upptäckte att det går att förverkliga sina drömmar."

– Helinä Sirkiä, Lahtis

 

"I vår grupp fanns det en flicka som hade fyra obetalda räkningar vars förfallodagar hon redan hade flyttat. Hon tyckte att det var genant att be om längre betalningstid en gång till. Vi gick igenom allt, hur svåra följderna är om räkningarna går till indrivning. Vi kom överens om att hon själv betalar räkningarna under veckan eller att vi nästa gång ringer till fordringsägarna tillsammans. När vi träffades en vecka senare kunde flickan stolt berätta att hon hade betalat två räkningar och vågat be om längre betalningstid för de två andra."

– Anu Liikanen, Helsingfors