Gå direkt till innehållet

S-Banken redovisade ett starkt resultat

2014-02-12

Koncernen S-Bankens rörelseresultat år 2013 var 27,9 miljoner euro (6,4). Bankens kapitaltäckning, 18,2 procent (19,4), var också god. De avgiftsfria grundläggande banktjänsterna upprätthöll en jämn ström av nya kunder och nyheterna, S-Sparfonderna och S-mobil, fick beröm av både nya och gamla kunder.

I slutet av 2013 hade S-Banken över 2,6 miljoner kunder som åtnjuter avgiftsfria grundläggande banktjänster. I slutet av året hade knappt 1,4 miljoner kunder ett S-Förmånskort Visa-betalkort, och cirka 1,3 miljoner kunder hade skaffat sig webbankskoder för elektroniska tjänster fram till utgången av året.

S-Bankens inlåningsstock uppgick till knappt 2 532 miljoner euro i slutet av 2013. Ökningen jämfört med det föregående årsskiftet var cirka 60 miljoner euro. Utlåningsstocken var 589 miljoner euro i slutet av året, vilket innebär en ökning på 229 miljoner euro under året. Inlåningen och utlåningen har utvecklats både genom en kraftig volymökning och till följd av att FIM:s bankverksamhet har införlivats i koncernen S-Banken.

Stor efterfrågan på S-Sparfonderna och S-mobil

– S-Sparfonderna, som lanserades i slutet av november, fick ett mycket positivt mottagande och före mitten av februari hade närmare 30 000 kunder i S-Banken ingått ett avtal om fondsparande, säger S-Bankens vd Pekka Ylihurula.

Av de fondsparande kunderna hade 37 procent valt S-Sparfond Modig, 50 procent S-Sparfond Måttlig och 13 procent S-Sparfond Försiktig. Det är dotterbolaget FIM som ansvarar för S-Bankens fond- och kapitalförvaltningsverksamhet, och vid utgången av året uppgick de medel som FIM förvaltar till totalt 2 112 miljoner euro.

S-mobil, den andra efterlängtade nyheten som lanserades i slutet av året, har varit ännu populärare än väntat. Det är särskilt S-mobils mångsidiga funktioner som har fått beröm, och det är inte att undra på då appen har utvecklats i samarbete med kunderna.

– S-mobil har redan laddats ned cirka 150 000 gånger och takten verkar oförändrad, säger en nöjd Ylihurula.

S-Banken i siffror 31.12.2013

2,6 miljoner kunder

1,4 miljoner beviljade S-Förmånskort Visa

1,3 miljoner användare av elektroniska tjänster

2 532 miljoner euro i insättningar

589 miljoner euro i beviljade krediter

2 112 miljoner euro i förvaltat kapital (FIM)

18,2 % kapitaltäckningsgrad

27,9 miljoner euro i resultat

Mer information:
Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med över 2,6 miljoner kunder. S-Banken erbjuder kunderna tjänster för att sköta dagliga penningärenden, sparande och finansiering av anskaffningar. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Banken betjänar sina kunder vid över 700 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till användare av S-Förmånskortet. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, ursprungssymbolen som talar om att en vara eller en tjänst har producerats i Finland.