Gå direkt till innehållet

S-Banken och LokalTapiola introducerar sin första gemensamma produkt S-Vardagsskydd

2014-06-02

Framöver kan ägarkunderna i S-gruppens handelslag skaffa sig LokalTapiolas livförsäkring, S-Vardagsskydd, hos S-Banken. S-Vardagsskydd är S-Bankens och LokalTapiolas första gemensamma produkt. Den är en del av S-gruppens och LokalTapiolas mer omfattande samarbete, som inbegriper bland annat Bonussamarbete från och med den 2 juni.

S-Vardagsskydd är en förmånlig livförsäkring som säkerställer ekonomisk trygghet för försäkringstagaren och hans eller hennes familj även om det värsta skulle ske. För bara några euro i månaden ger S-Vardagsskydd trygghet vid bestående arbetsoförmåga och dödsfall.

– S-Vardagsskydd är mycket förmånligt: det kostar från två euro i månaden. Premien bestäms utgående från försäkringstagarens ålder och skyddets storlek. Du kan välja ett försäkringsskydd på 10 000, 20 000 eller 30 000 euro, säger Marja Pajulahti, direktör för privatkundsverksamhet på S-Banken.

– Vårt samarbete med S-gruppen har startat väldigt bra. Jag är glad över att vi kan erbjuda våra kunder vår första nya, gemensamma produkt. S-Vardagsskydd är ett lätt och enkelt sätt att skydda sig om det värsta skulle ske. Det är många finländare som fortfarande saknar livskydd, säger Minna Kohmo, verkställande direktör för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Kunderna kan ansöka om S-Vardagsskydd på s-pankki.fi/s-arkiturva. För ansökan behövs bankkoder från S-Banken eller tidigare LokalTapiola Bank.

Från och med den 2 juni får ägarkunderna i S-gruppens handelslag Bonus på LokalTapiolas försäkringar för hushåll. Premierna för S-Vardagsskydd ger också Bonus. Bonussamarbetet är en del av det strategiska samarbetet mellan S-gruppen och LokalTapiola-gruppen.


Mer information:

Jari Sinkkonen, direktör, servicemodeller och styrning/privatkundsverksamhet, S-Banken Ab, tfn 010 76 81378, jari.sinkkonen@s-pankki.fi

Minnna Kohmo, VD, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, tfn 050 556 6507, minna.kohmo@lahitapiola.fi

S-Banken är en finländsk butiksbank med ca 2,7 miljoner kunder. Den ägs av S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, investering och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder i dagliga bankärenden på närmare 800 av S-gruppens och LokalTapiolas verksamhetsställen över hela landet. Vid stora beslut, till exempel bostadsfinansiering eller investeringar, har kunderna hjälp av 100 S-Bankirer. Dessutom erbjuder S-Banken tjänster via webbanken, mobilen och telefontjänsten. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, som är ett bevis på inhemskt ursprung.

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig bolagsgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. LokalTapiolas nät av regionbolag består av 19 ömsesidiga försäkringsbolag och affärsverksamheten i huvudstadsregionen, som fungerar likadant som ett självständigt regionbolag. Gruppen har nästan 1,6 miljoner ägarkunder. LokalTapiolas personalantal är cirka 4 000, av vilka hälften arbetar i regionbolagen.