Gå direkt till innehållet

S-Banken beviljar S-Förmånskort Visa med kontaktlös betalningsfunktion

2014-06-11

I månadsskiftet maj–juni fick de första S-Banken-kunderna sina S-Förmånskort Visa-betalkort med kontaktlös betalningsfunktion. Från och med nu har alla S-Förmånskort Visa Debit- och Credit/Debit-kort som beviljas och förnyas automatiskt kontaktlös betalningsfunktion.

Alla S-Bankens Visa Debit- och Credit/Debit-kort kommer att bytas ut till kort med kontaktlös betalningsfunktion ungefär inom de närmaste tre åren.

Köp som görs genom kontaktlös betalning debiteras alltid som Debit, dvs. direkt från kundens konto. Detta gäller även vid kontaktlös betalning med Visa Credit/Debit-kort.

– S-gruppens personal har testat S-Bankens Visa-kort med kontaktlös betalningsfunktion sedan november 2012. Kortinnehavarnas erfarenheter har varit mycket positiva. Enligt testpersonerna är kontaktlös betalning ett enkelt och snabbt betalningssätt. Vi har fått många goda erfarenheter och mycket positiv respons genom testningarna, säger Mika Heikkilä, direktör med ansvar för S-Bankens produkter och tjänster.

Möjligheten att göra kontaktlösa betalningar förväntas minska användningen av kontanter

S-Bankens kort med kontaktlös betalningsfunktion kan användas vid betalning på alla ställen som har en betalterminal med stöd för kontaktlös betalning, både i Finland och utomlands. På S-gruppens verksamhetsställen går det ännu inte att göra kontaktlösa betalningar, men det kommer att bli möjligt senare.

– I takt med att kontaktlös betalning blir vanligare kommer också avbetalningshandelns utveckling att påverkas positivt. Cirka 46 procent av antalet betalningstransaktioner inom S-gruppen görs kontant. Vi tror att S-Bankens beslut att ansluta kontaktlös betalningsfunktion till korten och att debitera även kontaktlösa betalningar som görs med Visa Debit/Credit-kort direkt från kundens konto kommer att minska antalet kontantbetalningar de kommande åren, säger Mika Arponen, utvecklingschef på SOK Rahoitus.

Med kontaktlös betalning avses små kortbetalningar på under 25 euro som görs enbart genom att kunden håller sitt kort intill betalterminalen. Vid kontaktlös betalning behöver kunden inte mata in sin PIN-kod eller underteckna kvittot.

Läs mer om kontaktlös betalning »

Mer information:

Mika Heikkilä, direktör, Produkter och tjänster, S-Banken Ab, tfn 010 76 82081, mika.heikkila@s-pankki.fi

Mika Arponen, utvecklingschef, SOK Rahoitus, tfn 010 76 82060, mika.arponen@sok.fi

S-gruppen är en finländsk företagsgrupp med handelslagsverksamhet inom handelsbranschen. Den utgörs av Centrallaget för handelslagen i Finland (SOK) och dess dotterbolag samt 20 regionhandelslag. Medlemmarna i handelslagen, dvs. ägarkunderna, äger handelslagen som i sin tur äger centrallaget SOK.

S-Banken är en finländsk butiksbank med ca 2,7 miljoner kunder. Den ägs av S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, investering och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder i dagliga bankärenden på närmare 800 av S-gruppens och LokalTapiolas verksamhetsställen över hela landet. Vid stora beslut, till exempel bostadsfinansiering eller investeringar, har kunderna hjälp av 100 S-Bankirer. Dessutom erbjuder S-Banken tjänster via webbanken, mobilen och telefontjänsten. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, som är ett bevis på inhemskt ursprung.