Gå direkt till innehållet

Nya S-Bankens organisation är klar

2014-04-01

Samarbetsförhandlingarna med anledning av nya S-Bankens grundande har slutförts. Under förhandlingarna minskade det ursprungliga behovet av personalminskningar med hälften. När den nya banken inleder sin verksamhet den 1 maj 2014 börjar S-Banken Ab:s personal omfattas av kollektivavtalet för finansieringsbranschen.

S-Banken och LokalTapiola Bank går samman i början av maj och bildar nya S-Banken. Den 5 februari 2014 inleddes ett samarbetsförfarande i syfte att bygga upp den nya bankens organisation. I februari uppskattades behovet av personalminskningar till högst 76 anställda. Antalet halverades dock under förhandlingarnas gång och det slutliga behovet av personalminskningar var 38 anställda. Totalt omfattades cirka 460 anställda av samarbetsförfarandet.

– Vi byggde upp nya S-Bankens organisation under samarbetsförfarandet och genom de dragna strategiska riktlinjerna blev behovet av personalminskningar betydligt mindre än väntat. Antalet personer som sägs upp minskade också under förfarandet till följd av naturlig avgång, säger S-Bankens VD Pekka Ylihurula.

Kollektivavtalet för finansieringsbranschen börjar gälla för S-Banken Ab:s personal

S-Bankens verksamhet och serviceutbud breddas i och med fusionen med LokalTapiola Bank. Samtidigt börjar S-Banken Ab:s personal omfattas av kollektivavtalet för finansieringsbranschen i stället för handelns kollektivavtal.

Finsk Handel, Servicefacket PAM, Fackförbundet Pro och De Högre Tjänstemännen YTN har gått igenom den nya butiksbankens struktur och planerade produktsortiment och har vid sina förhandlingar beslutat att S-Banken Ab:s personal ska börja omfattas av kollektivavtalet för finansieringsbranschen. Bytet av kollektivavtal gäller cirka 240 arbetstagare, dvs. experter, chefer och ledningen.

För de anställda i S-Bankens dotterbolag S-Asiakaspalvelu Oy och på kundtjänstställena i S-gruppens handelslag (de s.k. infodiskarna) sker det inga förändringar i arbetsuppgifterna, och därför omfattas de även i fortsättningen av handelns kollektivavtal.

S-Banken i siffror 31.12.2013

2,6 miljoner kunder

1,4 miljoner beviljade S-Förmånskort Visa

1,3 miljoner användare av elektroniska tjänster

2 532 miljoner euro i insättningar

589 miljoner euro i beviljade krediter

2 112 miljoner euro i förvaltat kapital (FIM)

18,2 % kapitaltäckningsgrad

27,9 miljoner euro i resultat

Mer information:
Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med över 2,6 miljoner kunder. S-Banken erbjuder kunderna tjänster för att sköta dagliga penningärenden, sparande och finansiering av anskaffningar. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Banken betjänar sina kunder vid över 700 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till användare av S-Förmånskortet. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, ursprungssymbolen som talar om att en vara eller en tjänst har producerats i Finland.