Gå direkt till innehållet

Nya S-Banken inleder sin verksamhet på första maj

2014-04-30

S-Banken och LokalTapiola Bank fusioneras och bildar nya S-Banken den 1 maj 2014. Den nya banken betjänar både S-gruppens och LokalTapiola-gruppens ägarkunder och målet är att bli den mest användbara banken.

– Övergripande nytta och enkel ärendehantering är våra viktigaste mål. I företag med en kooperativ bakgrund är kunden och ägaren samma person, vilket gör att vi uttryckligen kan fokusera på att skapa mervärde för våra kunder, säger S-Bankens VD Pekka Ylihurula.

När nya S-Banken inleder sin verksamhet upphör verksamheten i gamla S-Banken och LokalTapiola Bank, samtidigt som alla deras kunder blir kunder i nya S-Banken. Övergången kräver inga åtgärder från kundernas sida, utan alla befintliga avtal överförs automatiskt till den nya banken.

Något gammalt, något nytt

S-Bankens verksamhet och serviceutbud breddas i och med fusionen med LokalTapiola Bank. De nuvarande kundförmånerna, som de avgiftsfria grundläggande banktjänsterna, kommer dock att bevaras.

– Bostadslån har legat högst på kundernas önskelista, och nu blir de verklighet. S-Banken tar dock ett ganska försiktigt steg in på bolånemarknaden, säger Ylihurula.

Till en början är det S-Bankirerna på LokalTapiolas kontor som betjänar kunderna i bolåneärenden. S-Banken kommer dock under detta år att testa hur det fungerar med S-Bankirer och bolåneverksamhet på ett fåtal verksamhetsställen på Prisma.

– Vi utvecklar våra tjänster på både Internet och verksamhetsställena för att kunderna själva ska få välja det lämpligaste sättet att sköta bankärendena. Vår uppgift är att göra den privata ekonomihanteringen så smidig att våra kunder kan koncentrera sig på trevligare saker, säger Ylihurula.

Mer information:
Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Banken är en finländsk butiksbank med ca 2,7 miljoner kunder. Den ägs av S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, investering och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder i dagliga bankärenden på närmare 800 av S-gruppens och LokalTapiolas verksamhetsställen över hela landet. Vid stora beslut, till exempel bostadsfinansiering eller investeringar, har kunderna hjälp av 100 S-Bankirer. Dessutom erbjuder vi våra tjänster via webbanken, mobilen och telefontjänsten. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, som är ett bevis på inhemskt ursprung.