Gå direkt till innehållet

Ny produkt från S-Banken: S-Bostadsfond

2014-04-03

Ägarkunderna i S-gruppens handelslag kan framöver placera i bostäder genom S-Bankens nya S-Bostadsfond.Genom den nya fonden kan ägarkunderna bli bostadsplacerare med en minimiinsättning på 200 euro.

Genom den nya fonden kan man lätt och behändigt placera på bostadsmarknaden utan att behöva köpa eller underhålla en bostad. Fonden placerar främst i hyresbostäder på tillväxtorter i Finland.

– Bostadsplacering är ett bra sätt att bredda portföljen och få en stabil avkastning med måttlig risk. Den förväntade avkastningen baserar sig på såväl hyresintäkterna som förändringarna i bostädernas värde. Det är lätt att lämna teckningsuppdrag via S-Bankens webbank, berättar Marja Pajulahti som är direktör för S-Bankens privatkundsverksamhet.

S-Bostadsfond är den fjärde S-Fonden som S-Banken lanserar. De tre första S-Fonderna – S-Sparfonderna Försiktig, Måttlig och Modig för Bonussparande – lanserades i november 2013.

S-Fonderna är andelsserier i FIM Kapitalförvaltning Ab:s fonder som är avsedda för S-gruppens ägarkunder och som alla ger en ägarkundsförmån. Förmånen kan gälla till exempel kostnaderna, minsta placeringsbelopp eller möjligheten att låta Bonus automatiskt överföras till fonden. Olika fonder ger olika förmåner. S-Bostadsfond är en andelsserie i FIM Bostad Specialplaceringsfond och som ägarkundsförmån är det minsta placeringsbeloppet mindre än normalt.

Mer information:

Marja Pajulahti, direktör, Privatkundsverksamhet, S-Banken Ab, tfn 09 453 7106, marja.pajulahti@lahitapiola.fi

Mikko Mursula, VD, FIM Ab, tfn 09 6134 6361, mikko.mursula@fim.com

Information om S-Bostadsfond och andra S-Fonder finns här »

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med över 2,6 miljoner kunder. S-Banken erbjuder kunderna tjänster för att sköta dagliga penningärenden, sparande och finansiering av anskaffningar. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Banken betjänar sina kunder vid över 700 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till användare av S-Förmånskortet. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, ursprungssymbolen som talar om att en vara eller en tjänst har producerats i Finland.