Gå direkt till innehållet

FIM BRIC+ Small Cap Placeringfondens namn har ändrats till FIM Emerging Markets Småbolag Placeringsfond den 29 augusti 2014

2014-07-29

Viktig information till andelsägarna i placeringsfonderna FIM BRIC+ Small Cap och FIM Likvid
Stadgarna för FIM BRIC+ Small Cap Placeringsfond och FIM Likvid Placeringsfond som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab ändras. Finansinspektionen har godkänt stadgeändringarna den 23 juni 2014.

ÄNDRINGAR I STADGARNA FÖR FIM BRIC+ SMALL CAP PLACERINGSFOND:

FIM BRIC+ Small Cap Placeringsfond byter namn till FIM Emerging Markets Småbolag Placeringsfond. Sedan FIM BRIC+ Small Cap grundades har fonden kunnat placera i stor utsträckning på tillväxtmarknaderna, men huvudvikten har klart legat på de stora länderna på tillväxtmarknaderna, det vill säga Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. I fortsättningen placerar fonden mer aktivt även på övriga tillväxtmarknader och BRIC-ländernas relativa andel kommer att minska. Fondens nya namn beskriver bättre fondens placeringsinriktning och bredare investeringsuniversum.

ÄNDRINGAR I STADGARNA FÖR FIM LIKVID PLACERINGSFOND:

Punkten om placering av tillgångarna i FIM Likvid Placeringsfond har preciserats på så sätt att det kreditbetyg som krävs för ett placeringsobjekt avser kreditbetyg på kort sikt. I stadgarna anges begränsningen på följande sätt:

”Kreditbetyget på kort sikt för fondens placeringsobjekt ska vara minst det näst högsta hos alla internationellt erkända ratinginstitut som betygsatt instrumentet.” Även andra mindre tekniska ändringar har gjorts i stadgarna.

Stadgeändringarna träder i kraft den 29 augusti 2014 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Stadgarna kan beställas per telefon hos FIM Kundservice, tfn (09) 6134 6250. De finns också på vår webbplats på www.fim.com.